قطعنامه ی سراسری مردم هزاره در تظاهرات جهانی سال ۲۰۱۲

تهیه شده توسط شبکه ی سراسری مردم هزاره”www.hazarapeople.com” و حزب دموکراتیک هزاره در پاکستان”www.hazarademocraticparty.org”


توجه: مردم هزاره در کشور های مختلف جهان می توانند از این قطعنامه که به سه زبان فارسی، انگلیسی و اردو در سایت موجود است در تظاهرات شان استفاده کنند. لطفا کپی بگیرید و پس از آن نام شهر وکشوری را که در آن هستید اضافه نمایید.

برای به دست آوردن قطعنامه به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.
قطع نامه فارسی با فورمت ورد را از اینجا داونلود کنید.
برای داونلود کردن نامه به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن نامه اعتراضی به زبان فارسی اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن تایم لاین کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن تایم لاین کشتار سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان اینجا کلیک کنید.
قطعنامه
تظاهرات کنندگان مردم هزاره در شهر ………کشور………
تاریخ …

ما اشتراک کنندگان تظاهرات امروزی که بخاطر تقبیح جنایات ضد بشری، دفاع از حقوق بشر و تامین عدالت در اینجا گرد آمده ایم، قطعنامه زیر را تصویب می نماییم:

۱. کشتار مردم هزاره در کویته را به مثابه قتل عام، پاکسازی قومی و تبعیض علیه مردم هزاره می دانیم و آنرا شدیدا محکوم می کنیم.
۲. ما تداوم این جنایات را نتیجه عمل پلان شده از جانب دست های پنهان و آشکار کشور های منطقه بخاطر منافع استخباراتی، جنگ روانی علیه یکدیگر شان، ایجاد نفاق و نفرت میان گروه های قومی و مذهبی می دانیم و ادامه این اعمال را به مثابه جنایت ضد بشری، تبعیض و پخش نفرت دانسته، آنرا شدیدا نکوهش می کنیم.

۳. ما حاضرین این گردهم آیی سازمان های استخباراتی ذیدخل در منطقه را محرک اصلی این جنایات ضد بشری دانسته، به آنها هشدار میدهیم که از ادامه جنایات شان در مقابل مردم هزاره دست بکشند.

۴. ما از دادگاه عالی پاکستان می خواهیم برای پیشگیری از جنایات علیه مردم هزاره در این کشور فعال شده و بلافاصله برای محاکمه جنایتکاران اقدام کند.

۵. از نهاد های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا وعفو بین الملل، تقاضا می کنیم، با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، موضوع تداوم نسل کشی مردم هزاره در پاکستان و افغانستان را با کشور ها و گروه های متهم به این جنایت مورد بررسی قرار داده فیصله های لازم را در مورد جلوگیری از ژنوساید به عمل آورند.

۶. قتل عام مردم هزاره به کار عادی گروه های تروریستی مانند سپاه صحابه، لشکر جنگوی، القاعده و گروه طالبان در افغانستان و پاکستان تبدیل شده است. از محکمه بین الملی لاهه در هالند می خواهیم که عاملین قتل عام مردم هزاره، اعم از افراد، احزاب، گروه ها و کشور ها را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.

۷. ما از اعضای پارلمان کشور خویش خواهشمندیم که در محکومیت کشتار هزاره ها و سایر جنایاتی که علیه آنان در جریان است فعال شده، این موضوع را در جلسه رسمی پارلمان مورد بحث قرار داده و از تمام راه های ممکن برای توقف این جنایات اقدام کنند.

۸. ما از وزیر امور خارجه کشور می خواهیم بلافاصله سفرای پاکستان و افغانستان را احضار کرده و نسبت به جنایاتی که علیه مردم هزاره در این دو کشور در جریان است، مورد سوال قرار داده و نسبت به ادامه این جنایات هشدارهای جدی دهد.

۹. ما از نهادهای بزرگ مذهبی و شخصیت های بلند پایه تمام مذاهب و ادیان و گروه های عقیدتی در جهان احترامانه خواهشمندیم که بخاطر جلوگیری از خصومت های دینی، مذهبی و فرقه یی سکوت را بشکنانند و در جلوگیری از فاجعه یی که با استفاده ناروا از دین و مذهب در پاکسازی قومی صورت می گیرد سهم شان را ادا کنند.

۱۰. ما از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و عفو بین الملل می خواهیم بر طبق کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی، بر دولت های افغانستان و پاکستان فشار آورده و نسبت به حذف تمام تبعیض های سیستماتیک علیه مردم هزاره اطمینان حاصل کنند.

۱۱. هجوم بی رحمانه کوچی ها به سرزمین هزاره ها در افغانستان، کشتار، کوچ اجباری و غصب زمین های هزاره ها توسط کوچی ها باید برای همیشه متوقف شود. حکومت های افغانستان به شمول حکومت فعلی، در طول ۱۲۰ سال گذشته نه تنها در حل قضیه بی توجه بوده بلکه برای جنایت بیشتر به کوچی ها یاری رسانده اند. ما از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و عفو بین الملل می خواهیم بر حکومت افغانستان برای ختم کامل این جنایات فشار آورده و خواستار جبران خسارت به مردم هزاره شوند.

۱۲. ما اشتراک کنندگان این تظاهرات از نهاد های مدنی، روشنفکران، اهل فرهنگ و دانش، روزنامه نگاران، نهاد های حقوق بشر و فعالان اجتماعی و سیاسی کشور های جهان بویژه پاکستان، افغانستان و ایران می خواهیم که در ایجاد مقاومت برای ختم جنایات قتل عام و کوچ اجباری مردم هزاره و تبعیض سیستماتیک علیه آنان در مقابل دولت های شان دست به افشاگری و اعتراض بزنند.

۱۳. ما از مردم هزاره در سراسر جهان تقاضا می کنیم که بخاطر بقای مردم شان از اختلافات سلیقه یی ، آیدیولوژیک و فرقه یی بگذرند، هویت ملی خود را مهم شمرده و مساله بود و نبود مردم شان را از موقف دولتی و امتیازات مادی مهم تر بدانند. اتحاد و یکپارچگی شرط اصلی مقاومت در برابر جنایات علیه مردم هزاره است.

۱۴. ما از مردم هزاره در سراسر جهان می خواهیم همچنان که تاکنون بوده، برای قانون مداری، حقوق بشر و ترویج ارزش های والای انسانی کار کرده و برای آگاهی افکار عمومی جهان از تاریخ و فرهنگ مردم هزاره همت نموده و دست صلح و دوستی به طرف تمام ملت های جهان بدون در نظر داشت رنگ، نژاد و مذهب کوشش کنند.

قطع نامه به زبان اردو:

شبکه ی سراسری مردم هزاره و حزب دموکراتیک هزاره “پاکستان”

In this article

Join the Conversation