فراخوان شورای سرتا سری جامعه ی هزاره ی افغانستان در اروپا بخاطر کشتارجمعی وتصفیه قومی روز عاشورای خونین درافغانستان

حمله ی انتحاری نا جوانمردانه و وحشیانه به عزاداران عاشورا ی حسینی در شهر های کابل، مزارشریف و قندهار فاجعه ی خونبار آفرید و ده ها تن انسان ، بیگناه اعم از زن و مرد و پیر و جوان و اطفال معصوم در میان شعله های آتش و باروت جان دادندکه به شهادت بیش از شصت تن و جراحت اضافه از دوصد تن از عزاداران روزعاشورا منجرگردید، کشتارجمعی مردم هزاره در روز عاشورا دنباله ی همان کشتارهای جمعی است که گروهک تروریستی جنگوی هزاره های کویته پاکستان را طی سالهای اخیرهدف قرارداده است این گروه تبهکار تروریستی درپاکستان اهداف شوم شان را عملی ومیان برادران شیعه وسنی فتنه های خونینی را در پاکستان بوجود آورده است و حالا می خواهد همان فتنه ها را درافغانستان منتقل نماید.

پاکستان این حمله ی انتحاری را بسیار حساب شده و دقیق در جریان برگزاری کنفرانس بن دوم با غیبت پاکستان، بوسیله گروه مزدورجنگوی انجام داده استچون تحولات سیاسی در پیوند با سرنوشت افغانستان خلاف منافع پاکستان سیر می نماید، استخبارات پاکستان خواسته است که با استفاده از این گروهک تروریستی و با توسل به این گونه حملات خونین تا فضای سیاسی در افغانستان را متشنج ساخته و با این نمایش خونین میزان توانایی خود را در افغانستان به نمایش بگذارد.

حمله ی انتحاری خونین لشکر جنگوی درسه شهر بزرگ افغانستان براساس یک هدف شیطانی از طرف استخبارات نظامی پاکستان برنامه ریزی شده است و هدف آن ایجاد نفاق وتفرقه دربین اقوام و پیروان مذاهب گونگون افغانستان میباشد . چون پاکستان میخواهدتا افغانستان همواره درآشوب وناامنی باشد وآنها ناامنی افغانستان را به نفع منافع ملی خود میداندو هدف پاکستان ایجاد یک حکومت وابسته مزدور مانند حکومت طالبان درافغانستان است.

گروه جنگوی درسال۱۹۹۰ م. درپاکستان تاسیس وشاخه ای ازسپاه صحابه پاکستان میباشد که ارتباط تنگا تنگ با شبکه حقانی وگروه طالبان دارد لشکرجنگوی وسپاه صحابه، لشکر طیبه ،جیش محمد،وگروه تی.تی.پی. تحریک طالبان پاکستان، شبکه حقانی، وگروه ملاعمرهمکاری و رابطه ی بسیارنزدیکی بایکدیگر دارند و همه ی این گروه های نامبرده رابطه بسیارنزدیک با استخبارات پاکستان وگروه القاعده دارند وعملیات همه ی آنها را آی.اس.آی نظارت میکند. پاکستان مرکز تربیت وبهشت امن تروریستها یاد گردیده که گروه های افراطی و خشونت طلب تروریست در خاک این کشور حضور داشته و بدون محدودیت به فعالیتهای تخریبی می پردازند.

شورای سرتاسری جامعه ی هزاره ی افغانستان در اروپا ضمن عرض تسلیت به خانواده ها و بازماندگان قربانیان این جنایت اظهار همدردی ، نموده و این جنایت خونین -غیرعقلانی و انسان ستیزانه را برعلیه مردم هزاره به شدت محکوم مینماید و از جوامع مدنی داخلی و خارجی کشور میخواهد تا فریاد قربایان این فاجعه را به گوش جهانیان برسانند وفضای خون آلود افغانستان جنگ زده را با معامله و حمایت از تروریستان خون آلودتر ننمایند.

هرچند که جامعه ی هزاره در اشکال متفاوت همیشه قربانیان حملات و اندیشه های تروریستی وقتل عامها و نسل کشیها بوده اند، اما جنایت اخیر، شکل جدیدی از جنایت علیه این قوم بلا کشیده میباشد ، شورای سرتاسری جامعه ی هزاره ی افغانستان در اروپا از کافه ی هزاره های مقیم اروپا می طلبد که با اعتراض های گوناگون از طریق محافل – مجالس واعلامیه های اعتراضی این جنایت نا بخشودنی را تقبیح و از جامعه بین المللی، دولت افغانستان، احزاب و جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی، و تمامی مردم افغانستان بخواهند که نگذارند تا دشمنان مردم افغانستان با توسل به این گونه جنایات خونین دامنه ی بحران را در ین سرزمین گسترش بیشتر بخشند.

دفتر مرکزی شورای سرتاسری جامعه ی هزاره ی افغانستان در اروپا

هشتم -ماه – دسامبر سال – ۲۰۱۱

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. AhmadJawad"Rafiq" پاسخ

    I really thanks and appreciate your kind co-orporation that always help your countryment and your honest and pover poeple and prepare for them such real and good news we really thankful from urs and i must thanks again from urs ur admain… tanx alot