جای خالی جشن گل بادام در دایکندی

شبکه سراسری مردم هزاره: بادام یکی از محصولات اصلی کشاورزی در ولایت هزاره نشین دایکندی است. هر سال با آمدن فصل بهار، درختان بادام در دایکندی شکوفه داده و این سرزمین را تبدیل به سرزمین گل های بادام می کند. بادام تولیدی در دایکندی در نوع خود از مرغوب ترین نوع بادام محسوب می شود.


متاسفانه بدلیل تبعیض در کمک های دولتی و بین المللی، رشد قابل توجهی در زمینه کشاورزی در این ولایت صورت نگرفته است. کشاورزان دایکندی مجبورند محصولات خود را به روش سنتی تولید کنند. آنان پس از تولید مجبورند محصولات خود را در مناطقی مانند کابل و غزنی با قیمت بسیار ارزان به فروش برسانند.

با اینحال برگزاری جشن گل بادام می تواند علاوه بر تاثیر گذاشتن بر روحیه مردم، توجهات رسانه ها و سازمان های کمک کننده را جلب کند.
دایکندی را می توان فقیر ترین ولایت افغانستان دانست که مردم آن قربانی تبعیض حکومت مرکزی است.

شبکه سراسری مردم هزاره امیدوار است که مسئولین ولایت دایکندی و متنفذین، نسبت به برگزاری جشن گل بادام توجه خاص کنند تا از این رهگذر، حرکت مثبتی برای مردم هزاره در دایکندی صورت گیرد.

In this article

Join the Conversation