Facebook Google Twitter LinkedIn Email

بسمه تعالی
محضر هیأت اعزامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دربهسود:
۱. تقبیح و محکوم نمودن حادثه روز جمعه دهم دلو که در آن جنایت بشری اتفاق افتاده و معذرت خواهی از خانواده های شهدا و زخمیان، در ضمن اعلامیه‌ای رسمی توسط حکومت و مسؤلین حکومتی .
۲. برکناری قومندان امنیه ولایت میدان – وردک و عاملین قضیه و معرفی قوماندان امنیه ولایت میدان وردک و عاملین، به ارگان های عدلی و قضایی
۳. رسیده گی و دلجویی از خانواده های شهدا و زخمیان و پرداخت خون بها به شهدا و تداوی زخمیان حادثه ای روز جمعه و همچنان پرداخت خساره به خانه های که در جریان حادثه آسیب دیده است.
۴. تعهد حکومت مبنی بر عدم مواجهه، تنش و خصومت با جبهه مقاومت و نیروهای خیزش مردمی
۵. رهایی دو نفر زندانی (حمیدالله و محمدظاهر) که بر اثر توطئه ولسوال مرکز بهسود که فعلا در قید و حبس قرار دارد.
۶. اختصاص دادن تجهیزات ثقیله، ووسایطی که توسط قطعات امنیتی آورده شده، به ولسوالی های مرکز بهسود، حصه اول بهسود و دایمیرداد.
۷. تعیین و معرفی ولسوال های حصه اول بهسود،مرکز بهسود و دایمیرداد و همچنان قومندان امینه ولسوالی های نامبرده شده به پیشنهاد و مشورت مردم.
۸. تعهد حکومت و نهاد های حکومتی مبنی بر عدم توطئه، دوسیه سازی و بهانه جویی بر مردم و اشتراک کننده گان گردهمایی و تجمع مسالمت آمیز روز جمعه دهم دلوی سال ۱۳۹۹هجری شمسی
۹. تامین امنیت دایمی شاهراه نمبر۲ ( جلریز)

تذکر: خانواده های شهدا، از امتیازات دولتی نیز برخوردار شود.
از طرف مردم مناطق مرکزی، نمایندگان مردم ولسوالی های بهسود و خانواده شهدا و زخمیان

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید