Facebook Google Twitter LinkedIn Email

تورن جنرال امان الله مبین

بدون تردید، در وضعیت حساس کنونی که کشور در گرداب چالش‌های کلان ملی غوطه ور است و بی‌کفایتی سردمداران سیاسی از یکسو، جنگ، ویرانی و ناامنی از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی دولت‌مردان را در انظار جهانی و در داخل کشور با چالش جدی مواجه ساخته است، اقدام خشونت‌بار علیه اجتماع مسالمت‌آمیز شهروندان صلح جو، تبعات زیانبار و جبران ناپذیری را برای کل کشور و بخصوص حاکمان سیاسی نالایق در پی خواهد داشت. فلسفه اصلی یک حکومت، تأمین امنیت جان شهروندانش است و نیروهای مسلح یک کشور مدافع نظم جامعه و بازوی تأمین امنیت مردم و شهروندان جامعه است. در شرایطی که حکومت از تأمین امنیت شهروندان خود بخصوص شاهراه‌های مواصلاتی، در کلان شهرها و حتی پایتخت ناتوان است، خردمندانه این است که زمامداران سیاسی از نیروهای خیزش مردمی که برای تأمین امنیت مردم خود سلاح برداشته‌اند، حمایت به عمل آورده و از توان‌مندی‌های آنان در کنار نیروهای مسلح کشور برای فائق آمدن بر مشکلات کشور استفاده نمایند، نه اینکه، این دو بازوی اجرایی را بجان هم انداخته و جوی خون در کشور جاری سازند.علی پور مدافع یک قوم و یا یک گروهی خاص نیست بلکه علی پور مدافع روح سرکش و آزاد مدنی ترین مردم است. این نیرو ها برخواسته از متن جامعه با حمایت خودجوش مردمی همگام و همکار نیروهای دفاعی و امنیتی شان بوده، قانون شکنی و قلدری در فطرت شان نیست. از هیأت میخواهیم بعد از اتمام بررسی های همه جانبه شان و حل بنیادی این غائله از مسیر شاهراه جلریز زمینی به عازم مرکز گردند تا ضرورت ایجاد این خیزش مردمی را بدانند.بنا ملیشه خواندن این خیزش مردمی نادرست است، هر کس به تنگ آید به جنگ آید.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید