آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری

امید جعفری امروز یکشنبه ششم اسد، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. تیم انتخاباتی “خادمین ملت افغانستان” به رهبری عنایت الله حفیظ نیز به گونه ی...

8 0
8 0

امید جعفری

امروز یکشنبه ششم اسد، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. تیم انتخاباتی “خادمین ملت افغانستان” به رهبری عنایت الله حفیظ نیز به گونه ی متفاوت و به طور رسمی به فعالیت آغاز کرد.

آقای حفیظ برعکس عبدالله و غنی مبارزات خود را با تمیز کردن جاده‌ها در غرب شهر کابل آغاز و با مردم رو در رو دیدار و درباره مشکلات آنها صحبت نمود.

در اطلاعیه رسمی تیم انتخاباتی عنایت الله حفیظ آمده است: “برگزاری کمپاین تبلیغاتی در هوتل های مجلل درد مردم را درمان نمیکند و گره ازکار فروبسته ی مردم نمی گشایند. باید درد مردم را در دکانهای شهر، محلهای کارگری جستجو کنید، نه درخزانه های زورمندان، درد مردم را درجاده های پر از اشغال جستجوکنید، درمیان کودکان فقیر و ناتوان این شهر ازفقر در رنج جستجوکنید. متأسفانه هیچ چشم بینا وگوش شنوایی درکارنیست، که بیبینند درد مردم در زیریوغ وشانه های سنگین مستبدان وخودکامه گان تاریخ پنهان شده است. برسرسفره های رنگین که میلیونها دالر ازجیب این مردم فقیر به مصرف میرسد، پنهان شده تبعیض وبی عدالتی روزگار مردم راسیاه کرده اند. فقر و بیکاری مردم ما را به ستوه آورده تاکی بی عدالتی، تاکی ستم و تبعیض برگرده های مردم سوارباشد.”

داکتر جنت فهیم چکری و ماستر عبدالجمیل شیرانی به ترتیب معاونان اول و دوم آقای حفیظ در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند.

انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان امسال برگزار می شود. تا حال هجده تن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کرده‌اند.

In this article

Join the Conversation