بنام خداوند آزادی و عدالت
هموطنان آزاده و عدالتخواه
طوریک در جریان هستید کمیسیون مستقل انتخابات تیم شما (تیم خادمین ملت افغانستان) را در لیست ابتدایی واجد شرایط رقابت جهت بدست گرفتن زعامت مملکت و خدمت به ملت شریف و عزتمند افغانستان عزیز دانسته و لیست نامزدان ریاست جمهوری افغانستان را جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخابات ارجاع نموده اند بنابر این از تمام هموطنان گرامی تقاضا مندیم در صورتیکه هر شکایتی که از تکت انتخاباتی خادمین ملت افغانستان داشته باشند به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات مراجعه نمایند.
امیدوارم که هیچ انسانی توسط ما متضرر نشده باشند.
در طول عمر خود تلاش کردیم تا حق هیچ یکی از شهروندان کشور خودرا ضایع نکنیم. منافع کشور و مردم خودرا بر منافع شخصی ترجیح داده هیچ بیگانه موفق نشده که از ما بر علیه مردم استفاده کند. و هیچگاهی به خود حق ندادیم تا حق دیگران را غصب کنیم. خلاصه کدام مورد را به یاد نداریم اگر کسی شکایت داشته باشد و شکایتش مستدل باشد الی بیست روز به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات مراجعه کند.
چون ما تعهد کردیم که لبخند فراموش شده شما را به لبهای مبارک شما همه باهم بر گردانیم.
هیچگاهی ناقض حقوق انسان نمی تواند برای همنوعان شان مصدر خدمت واقع شود.

زنده باد انسانیت

با احترام
عنایت الله حفیظ
خادم ملت افغانستان

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید