شبکه سراسری مردم هزاره: ذوالفقار امید رهبر حزب کار و توسعه و عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی امروز همراه با تعدادی از هوادارانش در کمیسیون انتخابات رسما به عنوان کاندیدای انتخابات پارلمانی سال جاری از حوزه ی کابل ثبت نام کرد.

آقای امید پس از ثبت نام از مردم خواست به شکل گسترده در انتخابات پارلمانی شرکت نموده و نماینده گان خود را به خانه ملت بفرستند. آقای امید افزود؛ “امیدوارم مردم عزتمند ما چنانچه در طول چهارده سال گذشته پیش قراولان پروسه های دموکراتیک در کشور بوده اند٬ در انتخابات پیشرو نیز با شرکت گسترده تعهد شان به دموکراسی را به جهانیان نشان دهند.

ذوالفقار امید از جوانان خواست تا مسئولیت خویش در قبال سرنوشت و مردم خویش را درک نموده و مردم را تشویق کنند تا برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند.

آقای امید افزود؛ ” دولت و حلقات خاص در تلاش اند تا پروسه ی انتخابات را با جعل و تقلب به چالش بکشانند. در این شرایط مسئولیت بیشتر متوجه جوانان است که با آگاهی در مقابل چالش بایستند و با تشویق و ترغیب مردم٬ زمینه حضور گسترده ای آنان در انتخابات را فراهم کنند.”

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید