ایران، منطقه نظام آباد قزوین: قتل؛غارت و تجاوز گروهی به زنان و دختران مهاجر افغانستانی

695 0

نویسنده: بشیر بختیاری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن استرالیا

روستای نظام آباد ولایت قزوین در غرب تهران هفته های قبل شاهد بزرگ ترین جنایات ضد انسانی بوده است.
۲۲ فامیل از مهاجرین افغانستانی از مدتها بدینسو در قریه نظام آباد ولایت قزوین ایران به مالداری اشتغال داشته اند،قبل از آغاز سال جاری (دهیار یوسف اسدی) ، ریس شورای اسلامی ومسولین انجمن اسلامی روستای نظام آباد از مهاجرین افغانستانی خواسته بوده که بعد ازین حق رمه داری را درین منطقه ندارند اما مهاجرین به ناچاروبانگرانی به کار مالداری خویش ادامه میدهند زیرا مهاجرین هیچ درآمدی منهای مالداری نداشته اند.

چندی قبل توطه تجاوز از سوی مسولین قریه نظام آباد شکل گرفته و باعث طغیان حیوانی مردم اُمی نظام آباد میگردد.داستان این گونه شکل میگیرد که دختری ایرانی مُنگل(عقب مانده ذهنی)از سوی دو تن از اهالی نظام آباد مورد تجاوز قرار میگیرد ومسولین این اتهام رابه مهاجرین افغانستانی پیوند میدهند.مردم دهاتی نظام آباد با لجام های گسیخته با تحریک مسولین روستا و تشویق دولت هر جنایتی را که در توان داشته اند در حق مهاجرین افغانستانی که تعداد شان از ۲۲ فامیل (۲۱۰ تن) بیشتر نبوده اند روا میدارند.این جنایات بدون هیچ گونه حمایت یا مداخله نیروهای انتظامی و پولیس ایران صورت می گیرد.

مهاجرین درجریان و بعد ازین حادثه وحشیانه میکوشند تا خود را به قرات مجاوریا شهر های دیگر برسانند.
مدتی بعد از جنایات هول ناک و وحشیانه اهالی نظام آباد، تعدادی از جوانان ایرانی دست به افشای این توطیه مسولین شورای اسلامی روستای نظام آباد میزنند که واقعه تجاوز به دختر کرو منگل ایرانی نه از سوی مهاجرین افغانستانی بلکه از سوی دو تن از اکراد (کُردها)صورت گرفته بوده است.

سیامک ستوده نویسنده و ژورنالیست ایرانی درین زمینه در گزارش ۲۲ اپریل خویش مینویسد : گفته می شود که توطئه گر اصلی این داستان یوسف اسدی دهیار روستا و شخص دیگری که رئیس شورای اسلامی نظام اباد می باشد، بوده اند. این افراد همراه با همه کسانی که در ضرب و شتم کارگران افغان و آتش زدن خانه های آنان دست داشته اند باید دستگیر و با حضور خود کارگران افغان و خانواده هایشان محاکمه و مجازات شوند..

درین فاجعه انسانی خساراتی که بر مهاجرین افغانستانی وارد گردیده اند قرار ذیل می باشند:
۱ – به قتل رسیدن شش تن از مهاجرین در جریان وقوع جنایت
۲ – ۲۱ منزل مسکونی با تمامی اموال شان غارت و یا حریق گردیده اند.
۳ – ۳۴۷ راس گوسفند را سر بریده یا به یغما برده اند.
۴ – ۸۸ دستگاه موتورسیکلیت هندای۱۲۵ حریق و یا بغارت برده شده اند.
۵ – ۳ عراده موتر بارکش کلان ؛۷ دستگاه نیسان باری ودو عراده موترسواری پیکان را به غنیمت برده اند.

قرار اقرار مهاجرینی که در نظام آباد مورد تجاوز و غارت قرار گرفته اند میگویند که با چشم سر دیده اند که به زنان و دختران مهاجرین تجاوز های جنسی نیز صورت گرفته اند.


بازتاب این جنایت در وبلاک سیامک ستوده

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید