نحوه خرید کتاب شاعران جهان برای مردم هزاره

Book Information مشخصات کتاب
Title: Poems for the Hazara: A Multilingual Poetry Anthology and Collaborative Poem by 125 Poets from 68 Countries
Editor: Kamran Mir Hazar
Hardcover & paperback: 600 pages
Publisher: Full Page Publishing
Language: English
ISBN-13: 978-0983770824 hardcover
ISBN-13: 978-0983770862 paperback
Dimensions: 9.2 x 6.1 x 1.5 inches

Amazon US آمازون آمریکا
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon Canada آمازون کانادا
Hardcover با جلد گالینگور
Paperback با جلد گلاسه

Book Depository  بوک دیپازوتری
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Barnes and Nobel فروشگاه بارنز اند نوبل
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon UK آمازون بریتانیا
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Australia Book World استرالیا بوک ورلد
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Australia Booktopia  بوک توپیا بوک ورلد
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Denmark Saxo ساکسو دانمارک
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon Spain آمازون اسپانیا
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon France آمازون فرانسه
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon Germany and Austria آمازون آلمان و اتریس
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

Amazon Italy آمازون ایتالیا
Paperback با جلد گلاسه

Hardcover با جلد گالینگور

Amazon India آمازون هندوستان
Paperback با جلد گلاسه

Hardcover با جلد گالینگور

Amazon Japan آمازون ژاپن
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

akademika Norge آکادمیکا ناروی
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

South Africa آفریقای جنوبی
Paperback با جلد گلاسه
Hardcover با جلد گالینگور

In this article

Join the Conversation