“اخگر” از دورنگی ها رست و به ابدیت پیوست

550 0

“اخگر” از دورنگی ها رست و به ابدیت پیوست

1425529_697643023613828_352850582_n
استاد قسیم اخگر فرزانه ی از تبار آزادگان پس از شصت و دو سال زندگی و قریب به نیم قرن مبارزه علیه بی عدالتی، ظلم و تبعیض چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست.
از او به عنوان مشعل دار روشنفکری در راه آزادی و برابری در سه دهه ی گذشته افغانستان یاد میشود، بی تردید استاد اخگر بارزترین مصداق یک مبارز صادق و راستین در تاریخ مبارزات عدالت طلبی افغانستان می باشد، او هیچ گاهی در برابر زر، زور و تزویر زانو نزد؛ زندانی شد، شکنجه گردید و تبعیت و آورگی را سالهای طولانی به جان خرید اما از مبارزه دست بر نداشت. استاد قسیم اخگر در طول این سالها بذر روشنگری را در هر فرصت کاشت و تا لحظات آخر زندگی با سربلندی زیست و سرفرازانه به جاودانگی پیوست.
گردانندگان شبکه سراسری مردم هزاره درگذشت استاد قسیم اخگر این شخصیت فرهیخته و فرزانه را به اعضای خانواده، دوستداران و شاگردانش، جامعه ی فرهنگی و مدنی افغانستان تسلیت میگوید.
روحش شاد و یادش گرامی و جاویدان باد!

In this article

Join the Conversation