شاعر هزاره امیر خسرو معروف به امیر خسرو دهلوی فرزند سیف الدین محمد یکی از معروف ترین شاعران در منطقه جغرافیایی هندوستان، پاکستان، افغانستان و ایران می باشد. او در سال 1253 میلادی در پتالی هند متولد و در سال 1325 میلادی در شهر دهلی از دنیا رفت.
اصل و نصب امیر خسرو به شاخه ی هزاره های لاچین بر می گردد. امیر خسرو به زبان های مختلف شعر گفته و ده ها اثر از خود بر جای گذاشته است. بسیاری از آثار او به زبان های مختلف ترجمه شده است.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید