تظاهرات فعالان هزاره علیه رژیم ایران در کابل

ده ها تن از فعالان هزاره، با دست گرفتن شعارهایی چون “اینجا کابل است نه تهران، نه قم”، “جیره خواران، خیانت بس است” علیه رژیم ایران و فعالیت خرابکارانه این کشور در افغانستان تظاهرات نمودند.

این تظاهرات در اعتراض به برگزاری مراسم گرامیداشت از سالگرد وفات خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل، صبح امروز در میدان شهید مزاری پول سوخته کابل با اشتراک ده ها تن از جوانان تحصیل کرده هزاره برگزار گردید.

مظاهره کنندگان خواهان پایان مداخلات ایران به امور داخلی افغانستان گردیده و با صدور قطعنامه یی بیان نمودند که برگزاری چنین مراسم هایی “مراسم تجلیل از سالگرد وفات خمینی رهبر مذهبی ایران” باعث دامن زدن تعصبات قومی و مذهبی در بین مردم افغانستان می گردد.

آنان در قطع نامه خویش اظهار داشتند که یک تعداد از اشخاص استفاده جو از فرصت ها استفاده کرده و می خواهند بار دیگر شکاف قومی و مذهبی را در افغانستان بوجود آورند.

In this article

Join the Conversation