مردم هزاره نباید با شرکت در راهپیمایی علیه پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان، وارد بازی های استخباراتی شوند!


مردم سرفراز هزاره،

راد مردان و شیرزنان آگاه،

به ما اطلاع داده شده است که عده ای بنا به خواست بیگانگان و در مقابل مقداری پول، تصمیم دارند تا یک راهپیمایی علیه پیمان استراتژیک افغانستان با امریکا به راه اندازند. اینان که عمدتاً غیرهزاره هستند و در چند دهه ی گذشته همیشه با دشمنان مردم هزاره برای کشتار و سرکوب مردم ما همکاری کرده اند، در ادامه ی تلاش های شان جهت مزدور و بیگانه قلمداد کردن هزاره ها و نهایتا منزوی کردن این مردم، دست به چنین اقدامات ناسالمی می زنند تا تنها خودشان به نان و نوایی از اربابان خارجی برسند؛ اگرچه این نعمت ها به قیمت بدنام و منزوی شدن شما مردم سربلند به دست آید. مردم ما در چند دهه گذشته به اندازه کافی نفاق و دشمنی این گروه ها و افراد را تجربه کرده و همین اکنون نیز اینگونه افراد، در کشتار مردم ما در کویته پاکستان با سایر دشمنان ما همکاری می کنند. کشتار مردم هزاره در آخرین جمعه ماه رمضان دو سال پیش در شهر کویته نمونه ی خوبی ست که چگونه این افراد و گروه های استخباراتی وابسته به ایران و پاکستان، با سوء استفاده از احساسات مذهبی، مردم ما را به خیابان کشانده و زمینه ی قتل بیش از ۷۰ تن از آنان را بوجود آورند. تمام کشته شدگان در دفاع از فلسطینیان به خیابان آمده بودند و رهبر فلسطینیان اسماعیل هنیه بجای همدردی با مردم ما، بن لادن رهبر کشته شده شبکه القاعده، یکی از بزرگترین و خطرناکترین دشمنان ما را مجاهد اعظم خواند. لازم نیست که یاداوری کنیم القاعده همکار نزدیک گروه تروریستی طالبان است و طالبان یکی از دشمنان اصلی مردم ماست که در کشتار سیستماتیک ده ها هزار تن از مردم ما دست داشته و پیکره های تاریخی بودا در بامیان باستان را که نمونه ای واضح و روشن از تاریخ ماست تخریب کردند.

شاید این سخن اندکی درست باشد که امریکایی ها کاری به نفع مردم هزاره انجام نداده و در دورانی که میلیاردها دالر پول را به این مملکت واریز نمودند، مردم ما از کم ترین سهمی هم برخوردار نگشتند، اما مسأله این است که چرا باید انتقاد از امریکا را با خوش خدمتی و نوکری برای کشور همسایه ای انجام دهیم که در طول سال های متعدد با دخالت در امور کشور ما باعث نا امنی گشته، به دشمنان ما یاری رسانده و با سرکوب مهاجرین و فشار بر آنان در کشور خودشان، بالاترین دشمنی و بدرفتاری را با مردم ما داشته اند.
شبکه سراسری مردم هزاره از مردم هزاره می خواهد با دقت لازم، رفتار عوامل بیگانگان و دشمنان مردم هزاره را زیر نظر داشته و از وارد شدن به بازی های استخباراتی خودداری کنند.
در شرایط حاضر مهم ترین کاری که مردم هزاره باید انجام دهند، گسترش اتحاد و همبستگی بدون در نظرداشت تفاوت های منطقه ای، فکری و مذهبی است تا بتوانیم سد آهنینی مقابل دشمنان ایجاد کنیم. مردم هزاره هر روز در افغانستان و پاکستان هدف حملات دشمنان قرار می گیرند و در ایران نیز بیشترین فشار و سرکوب متوجه پناهندگان و پناهجویان هزاره است. با همدلی، اتحاد و یکپارچگی، به کشتار، کوچ اجباری و تبعیض علیه مردم مان پایان دهیم و برای پیشرفت در عرصه های ملی و بین المللی کوشش کنیم.

دستان همه شما را به گرمی می فشاریم.

شبکه سراسری مردم هزاره/ شاخه کابل

www.HazaraPeople.com

In this article

Join the Conversation