نامه اعتراضی مردم هزاره به وزرای خارجه کشورها “مخصوص تظاهرات جهانی ۲۰۱۲”

تهیه شده توسط شبکه سراسری مردم هزاره و حزب دموکراتیک هزاره “پاکستان”

برای داونلود کردن نامه به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن تایم لاین کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن تایم لاین کشتار سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان اینجا کلیک کنید.
برای داونلود کردن قطع نامه سراسری مردم هزاره به زبان فارسی اینجا و به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

از طرف ………..(در اینجا نام خود را بنویسید) یک هزاره………(اگر تابعیت کشوری که در آن هستید را دارید بنویسید. مثلا هزاره استرالیایی و اگر تابعیت ندارید بنویسید هزاره ساکن مثلا استرالیا)

به وزیر امور خارجه خانم/ آقای…….(در اینجا نام وزیر امور خارجه کشوری که در آن هستید را بنویسید. اگر وزیر امور خارجه یک زن است کلمه “آقای” را حذف کنید و اگر یک مرد است کلمه “خانم” را حذف کنید.)

موضوع: نسل کشی و کوچ اجباری مردم هزاره و تبعیض سیستماتیک علیه آنان در پاکستان و افغانستان
من رنج و درد تاریخی مردمی را با خود حمل می کنم که هنوز در قرن بیست و یکم با وجود نهادهایی چون سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری و دادگاه بین المللی جزایی، قربانی جنایات سیستماتیکی در پاکستان و افغانستان هستند که این نهادها برای اطمینان از عدم وقوع این جنایت ها تشکیل شده است.

بیشتر از یک قرن است که مردم من با نسل کشی، کوچ اجباری، برده داری و تبعیض سیستماتیک مواجه شده اند و هنوز در قرن بیست و یکم همچنان قربانی نسل کشی، کوچ اجباری و تبعیض می باشند.

درشهر کویته ی پاکستان گروه های تروریست با همدستی استخبارات کشورهای منطقه، دسته دسته مردم مرا قتل عام می کنند؛ در افغانستان هنوز تبعیض سیستماتیک علیه مردم من ادامه دارد و هنوز هزاران زن، کودک و مرد هزاره، همه ساله قربانی هجوم خونین کوچی های پشتون می شوند. گذشته از این کوچی ها در حملات خود علیه مردم هزاره، از حمایت کامل حکومت افغانستان و گروه تروریستی طالبان برخوردار هستند؛ خانه و کاشانه مردم هزاره غارت می شود؛ کشته می شوند و یا مجبور به کوچ می شوند.

وزیر محترم امور خارجه،

من از شما می خواهم نسبت به این جنایات سیستماتیک علیه مردم هزاره بی تفاوت نباشید و وظیفه خود را به عنوان عالی ترین مرجع امور خارجی کشور انجام دهید.

از شما درخواست می کنم بلافاصله سفرای پاکستان و افغانستان را به وزارت امور خارجه احضار کرده و در مورد این جنایات سیستماتیک از آن ها توضیح بخواهید و نسبت به عدم تکرار آن در آینده اطمینان حاصل کنید.

از شما می خواهم موضوع جنایات سیستماتیک علیه مردم هزاره را در مراجع با صلاح ملی و بین المللی طرح کرده و اجماع ملی و بین المللی را برای مقابله با آن، اطمینان از عدم تکرار آن و جبران خسارت به مردم هزاره بدست آورید.

با احترام
(اینجا را امضا کنید.)
………………………
– دو جدول زمانی (Timeline) از جنایات علیه مردم هزاره در پاکستان و افغانستان ضمیمه می باشد.

In this article

Join the Conversation