بیانیه مشترک حزب دموکراتیک هزاره و شبکه سراسری مردم هزاره برای راه اندازی تظاهرات جهانی


مردم هزاره در سراسر جهان!

در اعتراض به کشتار وحشیانه و سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان و ادامه تبعیض و حملات وحشیانه کوچی ها به جان و مال مردم هزاره و غصب زمین های شان در افغانستان، حزب دموکراتیک مردم هزاره و شبکه سراسری مردم هزاره بصورت مشترک از تمام اقشار جامعه هزاره در سراسر جهان می خواهد تا با برپایی تظاهرات گسترده و فراگیر، نسبت به این جنایات سیستماتیک اعتراض کنند.

ما از همه اقشار جامعه هزاره، زن و مرد، پیر و جوان می خواهیم با اتحاد و همبستگی صدای مردم هزاره را به گوش جهانیان رسانده و فشار سیاسی لازم را بر حکومت های پاکستان و افغانستان برای پایان جنایات سیستماتیک وارد کنند.

تظاهرات جهانی مردم هزاره می تواند مقابل دفاتر سازمان ملل و سازمان های بین المللی حقوق بشر و یا با توجه به شرایط مقابل دفاتر رسانه های بزرگ ملی و بین المللی برگزار شود.

جامعه هزاره در سراسر جهان می تواند مانند بازوی دیپلماتیک نیرومند برای دستیابی به حقوق انسانی هزاره ها عمل کند.

بنابراین ما از تظاهرات کنندگان در سراسر جهان می خواهیم، به پوشش خبری تظاهرات اهمیت خاص دهند. به این منظور از هماهنگ کنندگان و برگزار کنندگان تظاهرات می خواهیم با رسانه های ملی، منطقه ای و بین المللی در کشوری که زندگی می کنند، در تماس باشند.


طرح فرستادن ده ها هزار نامه به وزرای امور خارجه کشورهایی که در آن تظاهرات برگزار می شود!

ما بزودی نامه ای همگانی را روی وب سایت های رسمی شبکه سراسری مردم هزاره و حزب دموکراتیک مردم هزاره منتشر خواهیم کرد. از تمام تظاهرات کنندگان می خواهیم در جریان این تظاهرات جهانی، این نامه اعتراضی را بصورت جداگانه امضا نموده و آن را همراه با دو تایم لاین (Timeline) از جنایات سیستماتیک علیه هزاره ها در پاکستان و افغانستان، در پاکت جداگانه قرار داده و در پایان تظاهرات به وزیر امور خارجه کشوری که در آن تظاهرات برگزار می شود ارایه کنند.
در این نامه ما از وزرای امور خارجه کشورها می خواهیم با احضار سفرای پاکستان و افغانستان، خواستار توقف کامل جنایات علیه مردم هزاره شده و برای جبران خسارت کوشش کنند. با این روش ما در کنار تظاهرات جهانی، ده ها هزار نامه اعتراضی را به امضای اقشار مختلف مردم هزاره به آدرس وزارت امور خارجه کشورهای مختلف ارسال خواهیم کرد.

شرکت کنندگان در تظاهرات جهانی مردم هزاره می توانند این نامه را دو بار امضا کنند تا یک نسخه آن به بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارسال شود.
بیاد داشته باشیم که هر کدام از ما در هر کشوری که زندگی می کنیم، مانند سفیر مردم هزاره در همان کشور می باشیم.
حضور پر شور و گسترده مردم هزاره در سراسر جهان در اعتراضات هماهنگ، می تواند علاوه بر عمیق کردن اتحاد و همبستگی بین المللی ما، افکار عمومی جهان را نیز بصورت جدی متوجه وضعیت مردم هزاره در پاکستان و افغانستان کند.

شبکه سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com
حزب دموکراتیک مردم هزاره (پاکستان)
www.hdp.org.pk

In this article

Join the Conversation