اداره کل امور اتباع خارجه ایران چند روزی است که طرح ثبت نام از پناهجویان غیر مجاز را در شهرهای مختلف این کشور آغاز نموده است که طی این طرح افغانستانی هایی که بصورت غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، شناسایی و ظاهرا به آنها کارت هویت داده خواهد شد.

عده ای از خوش بینان مهاجرین مدعی هستند که دولت ایران این طرح را به خواسته سازمان ملل انجام می دهد، تا پس از ارائه آمار دقیق، سازمان ملل با همکاری برخی کشورها کمک مالی خود را مستقیما به دست خود مهاجرین برساند تا پس از اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه ها در ایران، از مشکلات مهاجرین تا حدودی کاسته شود.

طرح هدفمند شدن یارانه ها از نگرانی های عمده مهاجرین افغانستانی در ایران می باشد، زیرا پس از اجرایی شدن این طرح که البته اکنون در چند ولایت ایران اجرا شده است، هر خانوار هزینه ای بالغ بر دوصد هزار تومان باید ماهیانه بابت آب و برق و گاز پرداخت نماید که همگان می دانند بسیاری از خانواده های مهاجرین توان پرداخت چنین هزینه ای را ندارند. به همین دلیل تعداد قابل ملاحظه ای از افاغنه مهاجر ایران بصورت غیر قانونی این کشور را ترک و از طریق ترکیه به یونان و از آنجا به کشورهای اروپایی پناهنده می شوند.afghanpaper

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید