به نقل از شاهدان عینی، در موقع حمله کوچی ها به مردم هزاره در کابل, پلیس به جای خلع سلاح کردن کوچی ها، از آنها طرفداری کرده و به سوی مردم هزاره فیر می کردند. آنها همچنین به مردم هزاره فحش و دشنام ناموسی داده و آنها را تهدید به مرگ می کردند. ‏کاملا آشکار بود که پلیس و افراد بلند رتبه دولتی در این قضیه دست داشتند و از کوچیها به شدت حمایت می کردند.

اشتراک گذاری.

2 دیدگاه

  1. برای جامعه انسانی متاسفم
    نه تنها افغانستان بلکه تمام ممالک اینگونه است.
    امروز ظلم و ظالم بر مظلوم چیره شدند

پاسخ دهید