شبکه ی سرتاسری مردم هزاره: افغانستان کشوریست با پیشینه چند هزارساله که بومی ترین مردمان آن هزاره ها تاریخ و تمدن پرباری دارند هرچند این تاریخ و تمدن دیرینه طی چندین دهه گذشته اجبارن به “باد فراموشی سپرده شدن” داده شده است.اگربه تاریخ، تمدن و هنرپروری های هزاره ها نظری بیاندازیم، آنان صاحبان گنجینه بزرگ این مملکت هستند.

ازپیکره های بودای بامیان و نقاشی های درون غارهای اطراف این پیکره ها گرفته تا صدها اثرارزشمند هنری دیگرکه درگوشه وکناراین سرزمین یافت میشوند همه نشان ازباروری تمدن هزاره ها دراین سرزمین دارند.

گرچند، صفحات تاریخ یکی دوسده این مردم همه با خون نوشته شده اند، با آنهم این دردمند ترین مردمان افغانستان، هنرو ادبیات را منحیث گویا ترین زبان شان برای ابراز دردها و رنج ها، خوشی و غم هایشان برگزیده اند و با این زبان رخ دیگر فرهنگ و تاریخ کتمان شده مملکت شان را به نمایش میگذارند.

هزاره های معاصر که نسل بازمانده مردمان تمدن سازاند، اکنون با گذرازفراز و نشیب های زیادی درعرصه های مختلف سیاسی- اجتماعی و با وجود هزاران نوع مشکلات و موانع علیه ترقی شان، درحال رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ای درعرصه فرهنگ و هنر اند و با شتاب این راه را میپیمایند. مهاجرت و کوچ اجباری ازشناسه های هزاره های کنونی است و هرجا سخن از مهاجرت و آوارگی باشد، حتمن پای هزاره ای درمیان است.

این مهاجرت اما، با تمام ناخوشایندی هایش، بهره هایی نیز برای مردم هزاره داشته است که حاصل آن دانشجویان، فارغ التحصیلان، نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران ومتخصصین رشته های مختلف است که با آورگی و جابجایی، ازقتل و کشتار و کوچ اجباری گریخته اند و خودشانرا به جایی رسانده اند که امروزه سرمایه های ارزشمندی برای مردم و مملکت شان به حساب میایند.

درسلسله معرفی نخبگان، نویسندگان و هنرمندان ورزیده مردم هزاره اینبارچهره دیگری را به خوانندگان سایت مردم هزاره معرفی مینماییم؛ “جواد مونس” نقاش چیره دست شاعر توانای هزاره ی مقیم اتریش.

آثارنقاشی آقای مونس زبان خاصی دارند و روح انسان را به شورمیآورند تو گویی این هنرمند درهرتابلویش هزاران واژه ناگفته مخاطبان بدون مرزش را گنجانیده است و بینندگان این آثارحس میکنند این هنرمند حرفهای نگفته آنان را با تابلوهایش بیان کرده است.

دراوایل موضوع اکثرکارهای آقای مونس را طبیعت، پرتره و موضوعات روزمره اجتماعی درسبک های ناتورلیزم و ریالیزم تشکیل میدانند اما درسالهای اخیرکه این هنرمند پس ازسالها کاروتجربه به پختگی چشمگیری رسیده است، با استفاده از سمبولیزم و ابستره بیشترکارهایش را بصورت انتزاعی و سمبولیک با موضوعات خاص ارائه داده است: “انسان”، “زخم”،”درد”، “روشنایی”، “گریز”، “آزادی” و “برابری” موضوعات تابلوهای این هنرمند هزاره اند که این موضوعات درتابلوهای مختلف وی به نقش درآمده اند. هم اصل موضوعات وهم شیوه ی نقشبندی آنان درتابلوها از”جواد مونس” هنرمند فرامرزی ای ساخته است.

این هنرمند درهم آمیزی جادویی رنگ ها و ایجاد نورهای زیبا را ازسبک کلاسیزم گرفته است و با استفاده از سبک سمبولیزم سمبولهایش را درآثارش به شیوه ای بکار برده است که مختص خودش است.

موضوعاتی را که این هنرمند درتابلوهایش گنجانیده است، ریشه در”دردمندی” این هنرمند هزاره دارند. این “دردمندی” به آثار”مونس” رمزی بخشیده است که کلید گشایش آن حس مشترک انسانی درهرجای جهان است که نه به مرزخاص جغرافیایی ای محدود میشود و نه به زبان خاصی، بلکه با زبان دل میتوان آنان را تفسیرنمود و با حس انسانی آنان را لمس کرد.

“جواد مونس” ازآن جمله هنرمندان هزاره است که نه تنها هنرآفرینی میکند، که هنرمند آفرینی نیزمیکند.آقای “مونس” پس از دوره تحصیل ثانوی درپاکستان، سالهای زیادی را درآن کشورصرف آموزگاری نقاشی نموده است و جوانان زیاد هنرجوی نقاشی پرورانده است.

چند سالی میشود این هنرمند مقیم اتریش است. طی این سالها با تحصیل در رشته اش و ادامه فعالیتهای هنری اش، بیشترازپیش به تجاربش اندوخته و نمایشگاه های مختلف آثارش را دراین کشور دایرنموده است. قراراست آثار وی درسایرکشورهای اروپایی نیز به نمایش درآیند. به زودی در مطلبی دیگر “جواد مونس” را از زبان خودش بیشتر میشناسید.

هرنوع استفاده بدون ذکر منبع مجاز نیست.

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره

اشتراک گذاری.

2 دیدگاه

  1. نسترن در

    زیبا ٰ‌ تفکر برانگیز ٰ‌ ارزشمند . هنر آقای مونس یک مبارزه است . مبارزه ای از جنس رنگ و قلم ٰ‌ تا دنیا جای بهتری باشد برای زندگی . پیروز باشید آقای مونس . نسترن

  2. فتانه در

    خیلی جالب است. خوش شدم. اگر جناب مونس ایمیل خود را بدهد، منت گذاشته است.

پاسخ دهید