شبکه سراسری مردم هزاره: روز اول اکتبر 2011، مردم هزاره صحنه ای بیاد ماندنی از یکپارچکی و اتحاد از خود برجای گذاشتند. این روز را باید روز جهانی همبستگی و یکپارچگی مردم هزاره نام گذاری کرد.

مردم هزاره در سراسر جهان در راه پیمایی ها و تظاهرات باشکوه نشان دادند که با یکدیگر هستند و متحدانه از تمام حقوق انسانی خود دفاع می کنند. مردم هزاره با تظاهرات روز نخست اکتبر ثابت کردند که هیچ تفاوت منطقه ای، دینی و مذهبی نمی تواند مانع از اتحاد و یکپارچگی آنان شود و می توانند در هر نقطه از دنیا، افکار عمومی را متوجه خود کنند و صدای رسایی باشند که از رنج و ستم ادامه دار تاریخی که بر مردم هزاره می رود، سخن گویند.

شبکه سراسری مردم هزاره ضمن قدردانی از تک تک شرکت کنندگان در تظاهرات، از آنان می خواهد همین مسیر همبستگی و اتحاد سراسری در نقطه نقطه جهان را بپیمایند و با یکپارچگی سد آهنینی علیه دشمنان مردم هزاره بسازند.

شبکه سراسری مردم هزاره با توجه به تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی لازم می داند برخی نکات مهم را با مردم هزاره در میان بگذارد:

يک: مردم هزاره در افغانستان، پاکستان و ایران، آسیب پذیرترین مردم هستند که فقط یکپارچگی و اتحاد ما و داشتن استراتژی بلند مدت و هماهنگی و حرکت در مسیر این استراتژی می تواند، مانع از تجاوز بیگانگان و دشمنان مردم هزاره شود. مردم هزاره باید بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، منطقه و جای، شبکه های ارتباطی خود را ایجاد کرده و به هم وصل شوند.

دو: در این استراتژی باید پیچ و خم های سیاسی در منطقه بحرانی افغانستان، پاکستان و ایران در ارتباط با تحولات بین المللی شناخته شده و با تدبیر با آن رفتار شود که سلامت و پیشرفت جامعه هزاره را با خود همراه داشته باشد. تدبیر سالم و صحیح در خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان، تغییرات حکومتی در افغانستان، پاکستان و ایران و یا مواردی مانند تجزیه کشورهای منطقه باید در این استراتژی در نظر گرفته شود. ارتباطات مردم هزاره باید در داخل و خارج از چارچوب حکومت ها باشد و توانایی ارتباط مستقیم با سران کشورها، وکلای پارلمان کشورهای مختلف، دبیران احزاب سیاسی تاثیر گذار، سازمان های بین المللی و…وجود داشته باشد.

سه: نحوه ی مقابله با تجاوزات خونین دشمنان مردم هزاره و ایجاد شبکه های دفاع باید در این استراتژی گنجانده شود تا در کنار راهپیمایی ها و تظاهرات جهانی، حرکت جمعی و اتحاد استراتژیک مردم هزاره موثرتر و کاراتر باشد.

چهار: مردم هزاره در خارج از این سه کشور نقش مهمی را می توانند در بازتاب جهانی جنایاتی که علیه مردم هزاره می رود داشته و اهرم های بین المللی فشار در دفاع از مردم هزاره ایجاد کنند.

پنج: ایجاد صندوق های کمک مالی برای پیش بردن استراتژی و کمک در مواقع اضطراری نکته ی مهمی است که باید به آن توجه جدی داشت.

شش: ورود به احزاب سیاسی قدرتمند کشورهایی مختلف جهان، ایجاد لابی های سیاسی و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های بین المللی در مورد مردم هزاره باید در دستور کار قرار گیرد.

هفت: داشتن ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران بین المللی و در جریان گذاشتن آنان از وقایع صحیح نقش مهمی دارد.

هشت: مردم هزاره به یک رسانه ی قدرتمند بین المللی نیاز دارند که به مانند سی ان ان هزاره ها عمل کرده و با زبان های زنده ی جهان نشرات داشته و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

نه: حمایت از پناهجویان و پناهندگان مردم هزاره که با جابجایی در کشورهای توسعه یافته، بازوی نیرومندی برای مردم هزاره در داخل افغانستان، پاکستان و ایران خواهند شد.

ده: به زنان در جامعه هزاره باید فرصت داده شود تا در همه ی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتراک داشته باشند. قوت گرفتن زنان باعث قوت گرفتن جامعه هزاره در مجموع و توانا تر شدن جامعه هزاره در محیط خانواده می شود. مردان باید به حقوق زنان در همه موارد احترام بگذارند.

یازده: سالم سازی روابط بین مردم هزاره، در محیط خانواده و بیرون؛ تدبیر راهکارهای مناسب برای سلامتی، جلوگیری از اعتیاد اهمیت خاص دارد.

دوازده: ارتقای اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی مردم هزاره باید در همه حال در نظر گرفته شود.

سیزده: توجه جدی به کودکان و جوانان و قرار دادن آنان در ساختار هدفمند که منافع فردی و جمعی مردم هزاره را تامین می کند.

چهارده: ایجاد ائتلاف های موثر و سازنده، همراه با درایت کامل سیاسی با سایر گروه های مردمی که تحت ستم قرار دارند.

پانزده: حفظ سلامت و جان یک هزاره باید برای همه مردم هزاره اهمیت داشته باشد و حمله به جان یک تن از مردم هزاره و تهدید و در خطر قرار گرفتن جان و سلامت وی در هر نقطه جهان، تهدید و در خطر گرفتن جان و سلامت همه ی مردم هزاره تلقی شود.

شبکه سراسری مردم هزاره معتقد است که حرکت بین المللی مردم هزاره در روز یکم اکتبر 2011، حرکتی تاریخی است که باید آن را آغازی مهم برای تحولات عمیق در تاریخ معاصر مردم هزاره دانست.

شبکه سراسری مردم هزاره دستان تک تک شما را به گرمی می فشارد.

شبکه سراسری مردم هزاره
www.hazarapeople.com

پیام شبکه سراسری مردم هزاره به مردم هزاره در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا

اشتراک گذاری.

17 دیدگاه

 1. Avatar

  agar ma mikhahim hagheman ra az mozdorani keh salhai sall bar ma zollm kardah tanha eftekhar kardan beh shahidaneman nist ma bayad amalan dast beh kar shavim
  beyaeid dast be dast ham dahim ta pirozi keshvari beh nam ghorjestan ya hazarestan

 2. Avatar

  salam khed mate hame dostan va kar mandane en sayt vaqean ki kari khobi ast omid varam movafaq peroz bashin
  takay mardome ma ranj koch ejbari takay

 3. Avatar

  خد مت بز رگو ا رجنا ب و حید ی صا حب
  از احسا س پا ک و صمیما نه ات د ر با ر ه سر نو شت مر د ما سپا سگذ ا ریم
  بز ر گو ا ر این انسجا م بی سر و تشکیلا ت کا ر ی را بجا ی نمی بر د آ نچه اصل و اسا س است تشکیلا ت است که مر د می ما فا قد آ ن است نمید ا نم ما چر ا ازین مر حله پاشید گی عبو ر کر د ه نمیتو ا نیم آ یا ما فیا ی قد ر ت یا عد م آ ما دگی مر د می با عث این حا لت کشند ه است چند ی قبل مقا له زیبا یت ر ا خو اند م که مشکل اید یو لو زی ر ا مطر ح کر د ه بو دید و عد ه د ا د ه بو دید درین زمینه کا ر ر ا آ غا ز کنید حا لا که بلطف پر و ر دگا ر صیحت شد ه اید کمی به اصل مشکل مر د می ما تو جه کنید
  خد ا وند همیشه شما ر ا د ر پنا ی خو دنگهد ا ر د سر فر ا ز با شید

 4. Avatar
  مهدی نظری در

  نظرات عالی تشکر از کسانی که در سایت مردم هزاره فعالیت می کنند.

 5. Avatar
  abdul majid haidari در

  salam rasti shi ki tore dil ma wa tore dili bekhi ra pesh nihad kaden amadagi bayed girifta shona jawab qulukh bayed sang dada shona wa har chi ham kari az disti azmo baya diregh na monim

 6. Avatar

  زحمات تان الگوی خوب و پشتکار رستا خیزتان در این زمینه خود بیانگر دور اندیشی و خدمت به مردم رنجدیده هزاره میباشد.

 7. Avatar

  چمقو

  وزارت جاي چاي و قصه گشته
  مسولينش به رشوت بسته گشته
  به فكر تخت خواب باشد معينان
  رئيسان ديده و ديوانه گشته
  رئيس دفترش هر روز نالان
  براي كسب پول هيلوله گشته
  رئيس تشريفات از دست مهمان
  به حساب برنج غم خانه گشته
  وزير بيچاره از دست رئيسان
  احمد زي ساكن مي خانه گشته
  همه مامور و مدير و پياده
  به لين نان چاشت ايستاده گشته
  پس از نان يكه يكه در فرار اند
  مديران خواب و مامور پياده گشته
  رئيس مالي و ار باب دفتر
  به پشت ميز خواب و خسته گشته
  ز فرهنگ و نشرات من چي گويم 
  رئيسه در اداره خاله گشته
  به غر جستان نظر بنداز اي دوست
  كه حقجو و سعادت بوله گشته
  نمي دانم ز جر گه يا معارف
  منابع بشري چهل پاره گشته
  رئيس تفتش و بيچاره آغا
  زيبكاري كلايش كنده گشته
  معينان ديگر اندر بستر خواب
  دماغش بند خيالم نذله گشته
  بود خواجه او سردار رئيسان
  بكار،بي جوره و يك دانه گشته
  حسين خان و اميري، كردن تقاوت
  بيدندان انتظار ولجه گشته
  رنا كار گر از بهري كارش 
  به پيش مسولش دور دانه گشته
  بود بهروز، زحمت كش به دفتر
  فريد لوگري به جوره گشته
  دو سه نفر انتظار پي آرآر
  زدست اين وزارت خسته گشته
  آصف و عاقله كاكا عمر زي 
  ز دست بي پولي مستانه گشته
  پلان بي پلان در منزل چهار 
  تعميرات و زارت چپه گشته 
  عزيزان عاشق بو ديجه باشيد
  كه هرسال بوديجه كم كسه گشته
  ارتباط ولايات و وزارت
  به كار هايش چنان بيكاره گشته
  به اي تي سرزنيد اي دوستانم
  آميرش با سند بيكاره گشته
  اي كوچي ها به دنبال علف چر
  تمام مليت ها بيچاره گشته
  پيام نو تقرور از وزارت
  پي آر آرش كنيد ديوانه گشته
  اي جاويد و جهانگير در وزارت
  زي بيكاري دلش صد تو ته گشته

 8. Avatar

  مردم ماها باید اتحاد خودرا حیفظ کند دست بدست همداده درمقابیل این دشمن دیرینه که برای ماها زخمی ناصور شده باید با تمام قوا ایستاده گی نمائیم …………….
  ماها باید رهبری خوب داشته باشیم میسل بابه مزاری روحش شاد باد که واقعن برای مردم ماها باسر وجان ایستاده بود نه میسلی اینهای که فقط شیکم خودرا گرفته وتنها در فکر پول هست با حصیت مردمش معامله میکند امان ازدستی این رهبرای خواب رفتئی ماها
  مردم ماها باید اتحاد خودرا با برادران اوزبیک مان قوی تر کنیم چون باانها میشود ماها میسلی بابه پیمان بستیم برای همیشه درد ماها دردی انها ودردی انها دردی ماها باشد
  ماها باید برای تجزیه این کشور کوشیش وتلاش کنیم چون دیگر بااین قوم وحشی هر گز نمیتوانیم کنار بیائیم چون پشتونهای وحشی همیشه میکوشد ماها را میسلی دوران عبدرحمن جابر ضلیل بسازد
  درضمن تشکر ازهمه برادران وخواهران که نظر نیک وخوب دادن

 9. Avatar
  hazarah در

  امید وارم بعد ازین روز اول اکتوبر روز همبستگی هزاره نام گذاری شود و هزاره های جهان هر سال تحت نام همبستگی هزارگی در سرار سر دنیا عرض اندام نموده و در هر جا ی از دنیا از این همبسگتی یاد بود به عمل بیاورد انشالله .

 10. Avatar
  شریف در

  yeah we are agree. what ever we decide we can act . we are Hazara. a great nation in middle Asia.

 11. Avatar

  salam manda nabashed khedmati tamam shoma azizan tashakor az zahmataye ki mikashed movafagh bashed ensha allah

پاسخ دهید