پناهجویان هزاره در بازداشتگاه داروین استرالیا/ 29 جون 2011

پناهجویان هزاره در بازداشتگاه داروین استرالیا/ 29 جون 2011

شبکه سراسری مردم هزاره: شهروندان هزاره -استرالیایی، جمعیت قابل توجهی را در استرالیا تشکیل می دهند. آنان یکی از بزرگترین اقلیت ها در این کشور می باشند. موضوع پناهجویان هزاره و وضعیت آنان یکی از موضوعات داغ در رسانه های استرالیا است. شهروندان هزاره استرالیایی وظیفه دارند با برگزاری راه پیمایی ها در شهر های مختلف استرالیا، شرکت در نشست و جمع های مختلف و نیز حضور در رسانه ها، از پناهجویان هزاره دفاع کنند.

اشتراک گذاری.

۵ دیدگاه

  1. توره بیگ-جوزجان در

    من ازتمام قومای شریف هزاره مقیم استرالیا تقاضامی کنم که استرالیا سرزمین خوبی برای تمام مردم به خصوص شما مردم هزاره که درافغانستان هم تاریخ وهم جغرافیاهیچ گاهی به نفع شما نبوده،خواهش من اینست که حساسیت های اجتماعی آنجارادرنظرگرفته زیاد دنبال مسایل مذهبی نگردیدکه خدای نکرده بنیادگراها دربین مردم نفوذ نکندکه چانس دیگربرادرانیکه خواهش آمدن انجارا دارندازبین نبرید درضمن تلاش کنیدکه فرزندان تان درمدراج عالی سیاسی واجتماعی راه یابد.

  2. وهدت و دفاع از حق مردم رنجدیده ما در همه کشورهای جهان مهمتر از کارهای دیگر است فراموش نکینم.

  3. shawkat Ali khorrami در

    قومای عزیزمقیم استرلیا سلام !
    ذهنیت شما روشنتر از دیگران بود که با درک اوضاع در افغانستان خانه وکاشا نه ابایی خودرا بنابر وضعیت ناهنجار سیاسی ترک وراهی قاره پهناور استرلیا شده اید امروز واقعآ زندگی انسانی را در پهلوی جمعیت مردم ان سرزمین درک کردید . که انسان بودن ودنیای ادمیت کدامه بنآ زندگی در افغانستان در بین دود سیاه بارود اتش جنگ ترور دهشت بربریت خشونت تبعیض مذهبی نژادی قومی سمتی و …… که بیش از یکنیم قرن وبخصوص نظام یکنیم دهه اخیر که در افغانستان روان است روند زندگی وزندگی کردن را برای هموطنان تان روز بروز سال به سال تحت بهانه مختلف تنگ وتنگتر ساخته که هر شخص از هموطنان شمارا وادار به مهاجرت می نماید و مجبور میشود تا بخاطر نجات خود با قبول تمام مشکلات زندگی راهی مهاجرت را در پیش گرفته وفقط با منظور رسیدن به هدف در حالیکه میدانند که یا مرگ ویا زندگی تحت این شعار تصمیم حرکت به سوی هدف را میگیرند . لهذا برای کسانیکه چانس یاری میکند وبعداز تحمل رنجها ومشکلات فرا روز شان به کشور مورد نظر یعنی استرلیا خود ها را میرسانند کشور صلح دوست وانساندوست ومردم خوب استرلیا از ایشان استقبال نموده واستقبال می نماید وبعضی از حلقات سیاسی ومردم های وجود دارد که از ورود مهاجرین افغان در جامعه استرلیا خوشبین نباشند واعتراضات خود را بلند نمایند ومانع وردود شان گردد شما میدانید که پذیرش مهاجرین در یک کشور مهاجر پذیر به اساس قوانین بین المللی مهاجر ت صورت میگیرد . پس بر شماست تا امروز از حقوق شهروندان خویش که به چی مشکلی خویشتن را به کشور استرلیا رسانید ه اند وپروند ه مهاجرت شان تحت بررسی مقامات مسوول گرفته نمی شود ویا از پذیرش شان اباه ورزیده میشود لازم است بخاطر دفاع از حقوق حقه شان به راه پیمایی های قانونی واعتراضات اصولی خویش مقامات مسوول استرلیا ونهاد های دفاع از حقوق مهاجرین پشتبانی خویشرا اعلام بدارید تا باشد مهاجرین تازه وارد افغان وبخصوص مردم هزاره ها مانند شما مینحیث یک پناهنده ومهاجر به زندگی بدون هراس وترس ودر یک فضای صلح وبه روح ارام اری از جنگ خوشونت وبه دوراز انسانهای ادمگش که همیشه به خون شان تشنه هستند وبچنگ افتادن شان خون شانرا می مکند باالاخره به یک زندگی مطمین دست یابند امیدوارم وحدت بدست آمده شما ناشی از زدوبندهای درون افغانستان دوباره سرچشمه نگیرد ودنبال سمت وقوم بازی و…… نگردد از خداوند یکدلی ویکرنگی ویک پارچگی شمارا که از هر کجای هزاره جات که هستید خواهانم کار وپیکار شما در همه عرصه باید جدی وجدیتر باشد زیرا تاریخ برای هر یکی شما درس عبرت داده ازاین درس بیاموزید واسلام کوچک شما

پاسخ دهید