نویسنده: نبی قانع زاده

نسیمه نیازی یکی از وکلای اوغان تبار از ولایت هلمند هنگام بحث های وکلای پارلمان درمجلس شورای ملی دربرابرسخنان آقای محمد محقق یکی از وکلای هزاره شورای ملی چنین موضعگیری نموده گفت: شما به سرآدمها میخ کوبیده اید و درنتیجه پس از جنجال های لفظی نمایندگان مردم هزاره ، مجلس را به رسم اعتراض به سخنان این زن اوغان ترک کردند.

توطئه داستان میخ کوبی از کجا شروع شد؟

در دوران جنگهای داخلی که برخلاف انتظارگروه های انحصارطلب وتمامیت خواه ؛ مقاومت هزاره ها چشمگیر و مردانه بود انها راه توطئه علیه سنگرهای مقاومت هزاره هارا درپیش گرفتند مانند رقص مرده ، میخ کوبی و…..دران زمان که قدرت رسانه ای اعم از رادیو ، تلویزیون ؛ روزنامه و هفته نامه و…..همه را دراختیار داشتند،هرآنچه می توانستند ، می خواستند ، می گفتند و می نوشتند. بطور مثال یکی از نشریات انزمان هفته نامه کابل به مدیریت آقای رزاق مامون بود که توطئه مسموم کردن مخزن های اب اشامیدنی مدارس را پی ریزی نمودند و همینطوراینگونه داستانها راساختند وپرداختند که بعدها توسط خودشان گاهی به صراحت گاهی هم بطورضمنی تکذیب گردید.
متاسفانه امروز توسط عده ای جاهل ومغرض توطئه ای اتاق فکر دوران جنگ های داخلی تمامیت خواهان نشخوار میگردد واین توطئه مزخرف گاهگاهی دربعضی نشریات و گاهی هم توسط افراد مغرض دربعضی جا ها تکرار می شود وحالا درپارلمان که خانه ای ملت است تکرار شده است.

حرفهای که ازآن بوی توطئه وتبعیض میآید تکرارش درپارلمان کشور چه مفهمومی را احتوا می کند؟

درمقابل اهانت آشکاراین زن اوغان چه موضع اتخاذ گردد؟

نمایندگان هزاره در مجلس شورای ملی تنها به ترک کردن پارلمان اکتفا نکنند برخورد منطقی را اتخاذ نموده دیگرفرصت چنین اهانت ها حداقل درخانه ملت که مرکز تجمع ممثل و وحدت ملی میباشد؛ داده نشود تا اینگونه افراد که با تفکر ضد وحدت ملی درمجلس حضور پیدا نموده ؛ برمردم هزاره ستم دیگری ازجنس دیگری به طور آشکارا حواله نمایند و به اینگونه ادمها باید مشق و درس وحدت ملی داده شود تا باری دیگرفضای نیم بند آرامش را مبدل به درگیری های این چنینی نسازند هرچند هزاره ها وهزارجات در دوران حاکمیت جدید تحت حمایت بین المللی تاریخ درخشان صلح دوستی شان را ثابت کرده اند این همتباران خانم نسمیه نیازی است که هر روز در کمرخود بم می بندند و ده خانوده ای افغانستانی را داغدارمی سازند وفضای کشور را نا امن ساخته وآبرو وحیثیت مردم افغانستان را در افکارجهانی به تاراج گذاشته ؛ افغان و افغانی را مساوی به ترور وتروریست ساخته است.

خانم نسیمه نیازی ازتاریخ غمبار هزاره خبردارد که اجدادش (امیرعبدالرحمن خان) 62% مردم هزاره قتل عام کرده است؟
خانم نسیمه نیازی به یاد دارد که برادران طالب اش در یک روز ده هزار انسان را به جرم هزاره بودن در مزارشریف قتل عام کرد؟ و…..و…..

اشتراک گذاری.

۹ دیدگاه

 1. seforeh niyazi ast namayandeh balkh shoma goften in zaneh az paktiya ast paktiya zan namayandeh banam nasimeh nayazy nadarem man da afghan paper sy kardam nabod b en nam

 2. با عرض سلام و درود،
  خانم نسیمه نیازی در باره حادثه هفته قبل که 40 کشته و 80 زخمی به بار آورد چی دارد که بگوید،در آنجا که هزاره نبود.
  در دورانِ جنگهای داخلی هر کی هر کاری توانست کرد،
  حالا شما ها که به اصطلاح (نماینده مردم)هستید بجای کینه و خصومت های جاهلانه شخصی تان به وظیفه تان عمل کنید.

 3. محمد ظاهر در

  ارواح عبدالرحمان مستبد ونادر غدار دارد دوباره در کالبد مثل نسیمه نیازی وساییر تیم فاشیستهای اوغانی برگشته وجا گزین شده است،اما بیخبر از سرعت زمان که امروز ما به قرن 21 قدم میزنیم وجای برای تفکر تکقومی ،سکتاریستی،عظمت طلبی فرعونی دگر وجود ندارد.انسان وبخصوص خانم ها باید وشاید دامن عزت و عفت کلام،اگر داشته باشد حفظ کند.شواهد ها حاکی برآنست،که اگر عفت بر دامن خانم نسیمه وجود میداشت،هر گاهی چننین الفاظ ناروا وتوهین آمیز با آدرس مردم کهن این سر زمین را جرات نمیکرد. لذا ما چننین انسان شریر،نا اهل،فاسق،واخلالگر را که بزرگترین صدمه با وحدت ملی میرساند ونفاق در خانه ملت را روا دارد وقت نباید داد تا مرام شوم ونفاق گرانه خودرا در بین نماینده گان مردم با هم برادر کشور در خانه ملت تبلیغ واوضاع پارلمان را مختل سازد .پارلمان جای برای تبعیض،نژادپرستی ،پشتونولی،تفکر قبیلوی وتحمیق ساییر نمایندهگان مرد م این مرز وبوم نیست.

 4. salam dostan aziz
  why the hazara MPs left the parliment?
  they should also have said that we are also not bad people as we are not involved in suicide attack and bombing,we dont burn the schools,we dont plant bomb under the culverts and bridges,we dont go to blow up ourselfes in mosques to kill the innocent people, we dont kill the afghan national army and police,we dont plant bombs on their ways. .
  in afghanistan, the parliment is not the the house of people representatives to come and solve the problems,but they come and cause problem for the people

 5. خانم نسیمه نیازی ازتاریخ غمبار هزاره خبردارد که اجدادش (امیرعبدالرحمن خان) 62% مردم هزاره قتل عام کرده است؟

 6. سلام پس جنایت افشار چه وهبه زنان انقدر تجاوز کردن که مردان هزاره می گفتند بیا پسر حرامزاده ات راختنه کن و تمام مردان افشار را کشتند عبد الرحمان خان مردم را به دو درخت می بست و هز وسط نصف می کرد کوچی روی بام خانه هزاره چیز می انداخت و سال دیگر عوارض می گرفت کوچی روی کشاورزی مردم گوسفند می چراند فیلم چگونه کشتن شهید مزتری هنوز هست و تمام این ها با مدارک مقابله کنید با مدرک و از انها مدرک بخواهیر

پاسخ دهید