در بامیان مردم محل که در حال کندن زمین برای ساختن خانه بودند یگ گور دست جمعی از هزاره ها را پیدا کردند. تاحالا معلوم نشده است که چند نفر، چی وقت و کی ها انها را بقتل رساندند.

مقامات ولایت بامیان از دولت خواستند تا در این باره تحقیق نماید.


-________________________

هر گوشه زبان دارد

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید