اعلامیه جنبش مقاومت برای عدالت بمناسبت مقاومت قهرمانانه سنگرداران دره صوف دربرابرطالبان تروریست

بعد از ظهرروزجمعه طالبان تروریست برای تسخیر دره صوف، از نقطه مرزی بین دره صوف بالا و پایین حملات شان را آغازکردند. خوشبختانه رزمندگان غیورهزاره درمقابل این هجوم وحشیانه طالبان با شهامت و مردانگی ایستادند و سنگرهای شان را محکم کردند، درنتیجه؛ تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند.
جنبش مقاومت برای عدالت، این مقاومت و ایستادگی فرزندان غیور و مبارز هزاره دره صوف را که با ایثار و فداکاری از وقار و عزت مردم شان، دفاع کردند، کمال قدردانی وسپاس خود را ابراز میدارد. دراین چهل سال دره صوف پیشگام مبارزه علیه تجاوز، استبداد و انحصاربوده است و رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری نخستین حرکت خودرا علیه تجاوزبیگانه و دفاع از کیان جامعه، از دره صوف آغاز کرد و بعد درسراسر هزارستان این مبارزه دفاعی را تکثیرنمود. یعنی مردم غیور دره صوف درکل افغانستان پیشگامان نبرد در مبارزه حق و باطل بوده اند.
طالبان خوب میدانند که اگر دره صوف را تسخیر کنند، برنقاط دیگر به سادگی مسلط میشوند. اما طالبان باید بدانند که رخنه کردن و شکستاندن دژهای پولادین مردم دره صوف که با نفس گرم اتحاد وهمبستگی این مردم گره خورده، شکست ناپذیر و قابل تسخیر نمی باشد. چنانچه در حمله یک هزار نفری دردوشب گذشته، پاسخ خودرا گرفتند.
جنبش مقاومت برای عدالت تحت رهبری فرمانده علیپور، بدین وسیله همبستگی عام وتام خودرا با جبهات رزمنده دره صوف، اعلام میدارد و ایستادگی و مقاومت این سنگرداران مردم خودرا، یکی ازافتخارات دفاعی – تاریخی جامعه هزاره میداند. جنبش مقاومت باوردارد که در افغانستان، بدون داشتن روحیه رزمندگی، مقاومت و ایستادگی هیچ کسی به شمول طالبان شمارا جدی نمیگیرد. چنانچه ملافاضل یکی از رهبران ارشد رهاشده از گوانتانامو درسخنرانی که برای زندانیان طالبان در بگرام داشت به طعنه به القاعده گفت که: «آنها {القاعده} اکنون از کشتن «شیعه هزاره» بدست ما، خوشحال نمیشوند.»
جنبش مقاومت برای عدالت از قول اردوی شاهین در خواست می نماید که برای پیشگیری ازحملات بعدی گروه طالبان در دره صوف، امکانات لوژستیکی را دراختیار مردم قراربدهند تا برای دفاع از این مناطق دست بالا داشته باشند.
درود بر مبارزان و سنگرداران دره صوف ؛
روح شهدای مقاومت دره صوف شاد باد ؛
علیپورفرمانده عمومی جنبش مقاومت برای عدالت
مورخ۱۳۹۹/۱/۱۸ه.ش- بهسود.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید