هزارستان مستقل، هزارستان فدرال، هزارستان فرهنگی

با انگیزه‌های متفاوت می‌توانیم به هزارستان و پرچم آن عشق بورزیم.
ما باید برای مردم خود یک سمبل و یک نشانه داشته باشیم. و این «سه رنگ سرافراز» نماد و نشانه‌ای هزاره است.

برای دیدن تصاویر با اندازه بزرگ راست کلیک نمایید و گزینه ای open image in new tab را انتخاب نمایید.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید