سومین سالیاد شهدای جنبش روشنایی توسط خانواده های معظم شهدا در گلزار شهدای روشنایی گرامیداشت به عمل آمد. شرکت کنندگان در سومین سالگرد یاد شهدای دوم اسد وفاداری خود را به شهدا و راه آن‌ها نشان دادند.

درین مراسم نماینده های خانواده های شهدا تاکید نمودند:
١- مسیر اصلی لین برق ۵٠٠ کیلو ولت بامیان میدان وردک است. تغییر مسیر لین پا ماندن روی خون شهدا و نادیده گرفتن خواست و مطالبه ی یک بخش بزرگ از جامعه افغانستان است، جنبش روشنایی و خانواده های شهدا تا آخرین توان اجازه نمیدهد که مسیر لین تغییر نماید و اگر تغییر نماید ادامه پیدا نخواهد کرد.
٢- از جامعه بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و نهادی بیطرف میخواهیم که از نسل کشی میدان شهدای روشنایی(میدان دهمزنگ) تحقیقات بیطرفانه انجام دهد، نتایج تحقیقات تیم جانبدار حکومت وحدت ملی گرچه که تا هنوز اعلام نشده برای ما قابل قبول نمیباشد.
٣- جنبش روشنای و خصوصا خانواده های شهدا از هیچ تکت انتخاباتی حمایت نکردند، اعلام حمایت جنبش روشنایی منوط و مشروط به مشارکت عادلانه مردم ما در قدرت و ثروت ملی و عبور لین ۵٠٠ کیلو ولت از مسیر بامیان میدان وردک میباشد.
۴- ما از آمدن صلح واقعی در کشور حمایت میکنیم ولی پروسه صلح فعلی همه شمول و شفاف نیست با این پروسه نه جنگ ختم میشود و نه مردم افغانستان به صلح پایدار دست پیدا مینمایند.

روح بلند شهدای جنبش روشنای شاد و راه شان سبز

دوم اسد ١٣٩٨

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید