سفر های دور و بهاری ضیا ساحل هنرمند خوب ما، اولین تور اروپایی اش را بزودی آغاز می کند. بهار امسال، هموطنان ما در شهرهای وین اتریش، کپنهاگن دنمارک و اسلو ناروی با حضور و اجراهای زنده ضیا ساحل، شادی های شان را بهاری می سازند.

ضیا ساحل، هنرمند است که سالهای زیادی را با تلاش و پشت کار به کارهای هنری اش سپری کرده است. وی طی این سالها، کمتر در انظار عمومی واجراهای عمومی ظاهر شده است زیرا، اجراهای عمومی با یک کلیپ و یکی دو آهنگ نمیشود. ضیا ساحل پارسال اولین آلبوم اش را نشر کرد و امسال در آستانه کنسرت های اروپایی اش آلبوم دوم اش را آماده نشر کرده است.

آماده گی وی برای اجراهای زنده روی استیج، در واقع آغاز یک سفر دیگر است. ضیا ساحل، در عرصه موسیقی کلاسیک و غزل دست بالای دارد و درین راه موسیقی را خوب آموخته است و سالهای زیادی را به ریاضت درین راه گذرانده است. اما، این بار و در آلبوم جدیدش، وی عرصه های دیگری از هنر موسیقی را تجربه کرده است.

اجراهای تازه اش در ترانه سرایی و آهنگ های پاپ بیشتر عرصه کاری در آلبوم جدیدش می باشد. ضیا ساحل هنرمند ایست که همیشه به هنرش عشق می ورزد. در تور اروپا، ضیا ساحل اجراهای دوگانه همراه با شبانه منجی نیز خواهد داشت. شبانه منجی، هنرمند ایست که با صدای شیک و رسایش نشان داده است که میتواند در عرصه موسیقی گام های خوبی را بردارد.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید