نویسنده: بشیر بختیاری
شبهای دوم و سوم فبروری شهر ملبورن استرالیا افتخار میزبانی مهمانان فرهیخته ی فرهنگ و ادب فارسی را بخود اختصاص داده بود.
مدعوین پروگرام غزلواره را محترم شریف سعیدی و جواد خاوری از شمال اروپا و جمعیت بزرگی از فرهنگیان، هنر مندان و شاعران پارسی گوی از شهرهای پرت، بریزبین، سیدنی، آدلاید و ملبورن استرالیا تشکیل میداد.
شب نخست برنامه به دکلمه ی اشعارازمهمانان شاعر واجرای غزل های از هنرمند خوب وطن ضیا جان ساحل اختصاص یافته بود. اگرچه شب پر از ترنم های عاشقانه بود ولی باریتم موسیقی شرقی و صدای گرم ساحل پروگرام انشب را سخت پایا و ماندگار ساخت.

دومین شب محفل به نشست ادبی فرهنگی با محوریت بررسی ادبیات مهاجرت اختصاص داده شده بود.
درین محفل ادبی، فرهنگی، شریف سعیدی شاعر، ادیب ومتخصص ادبیات فارسی، جواد خاوری نویسنده ، ادیب وپژوهشگر معاصر ودکتور شکوهی استاد ادبیات در دانشگا های استرالیا درجمع مهمانان برنامه موضوعات زیر را به بحث و بررسی گرفتند.
۱ – تاثیرات مهاجرت بر ادبیات فارسی
۲ – اهمیت احیای برنامه های ادبی فرهنگی باهدف جلوگیری ازگسست زبانی در مهاجرت.
۳ – ارج نهادن به زبان مادری
۴ – آشنایی اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان با نویسندگان برجسته در داخل و خارج استرالیا
۵ – برقراری ارتباط بیشترمیان نویسندگان پژوهشگران و فرهنگیان
۶ – تشویق کودکان، نوجوانان و جوانان برای زنده نگه داشتن زبان مادری وپرداختن به ادبیات فارسی
غزلواره های غلغله را میتوان سرآغاز یک حرکت مدرن درحمایت ازاحیای زبان فارسی درسرزمین های دورعنوان داد زیرا در طول تاریخ حضور فارسی زبانها در استرالیا نظیر(غزلواره های غلغله ) برگزارنگردیده بود.
بجاست تا ازطراح ، بانی و تمویل کننده ی این ابتکار محترم خان هزاره ” ادیب ” سپاسگزار بود و قدردانی کرد.
خان هزاره شخصیت فرهنگی،ادب دوست و تجارت پیشه موفق افغانستانی است که در کمترین مدت توانسته است نامش را در لیست موفق ترین بازاریان و تاجران استرالیا به ثبت رساند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید