امید جعفری

محفل گرامیداشت از شهدای کلپ پهلوانی میوند غرب کابل از سوی کلپ میوند مقیم انگلستان با اشتراک تعدادی از شخصیت های مقیم لندن و ورزش کاران برگزار شد.

حدود پنج ماه قبل در نتیجۀ حمله انتحاری بر کلپ پهلوانی میوند در شهر کابل، ده ها تن از ورزشکاران، خبرنگاران و تماشاچیان شهید شدند.
در این محفل اشتراک کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از محمد یعقوبی یکی از چهره های ورزشی در ورزش بوکس به خاطر فعالیتها و دستاورد های موفقیت آمیز اخیرش تقدیر نمودند.
محمد یعقوبی در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۱۹ در سالن تروکسی لندن ساعت ۵ بعد از ظهر برای قهرمانی مبارزه خواهد کرد.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید