داوود ناجی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی امروز در کمیسیون مستقل انتخابات رسما به عنوان کاندیدای انتخابات پارلمانی از حوزه انتخاباتی کابل ثبت نام نمود.

آقای ناجی پس از ثبت نام در صفحه فیس بوکش نوشت:

مبارزه دوامدار با تبعیض:

قرعه سومی که به نام من افتاد، تَبَر بود. پسندیدم. هنوز بت های فراوانی در این جامعه هستند که باید شکسته شوند. من برای مبارزه با تبعیض به پارلمان می روم، رویای من تحقق عدالت اجتماعی است.
سرزمین ما مملو از رنج و بدبختی است. ریشه ی این رنج، در تبعیض سیستماتیک و نظام مند است. حاصل چند سده حاکمیت تبعیض آلود، چیزی جز گسترش رنج و درد نبوده است، آوارگی، دربدری، فقر، جنگ، بی سوادی و عقب ماندگی همه گیر، تنها داشته های مشترک مان است.
زنان، رنجورند و از تبعیض سیستماتیک رنج می برند، اقلیت های دینی، مذهبی و زبانی تحقیر می شوند، زبان مادری شمار کثیری از شهروندان مایه رنج شان شده است، هویت بخشی از شهروندان انکار می شود، اکثریت قاطع مردم ما به صورت هدفمند از فرصت ها و سرمایه های ملی محروم و دور نگهداشته می شوند و اینگونه سال های سال است که در منجلاب تعصب و تبعیض غرقیم و با گذشت هر روز از رویای رسیدن به توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی دور می شویم.
عبور از این همه رنج، یکباره ممکن نیست، هیچ معجزه ی قرار نیست اتفاق بیافتد، بلکه تنها راه رسیدن به یک جامعه عاری از تبعیض، مبارزه دوامدار با تبعیض است.
تا زمانی که قوانین و ضوابط نا نوشته ی مملو از بی عدالتی و تبعیض، شکسته نشوند، عبور به فردای بهتر نا ممکن است. تغییر ضوابط نا نوشته حاکم، بدون همگرایی و برنامه روشن عملی نیست.
برنامه هایم را دانه به دانه و مورد به مورد، به موقع (زمان مبارزات انتخاباتی) توضیح خواهم داد. فعلا از تمامی کسانی که مرا در مرحله رای زنی و مشورت و جمع آوری تذکره و ثبت‌نام همکاری کردند، تشکر می کنم.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید