امروز چهارشنبه ۱۶جوزا تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل و دانشگاه تعلیم وتربیه استاد ربانی با داکتر عبداللطیف نظری در سالن کنفرانس دانشگاه غرجستان دیدار نمودند. در این دیدار دانشجویان از کاندیداتوری داکتر نظری استقبال و حمایت شان را از ایشان اعلام نمودند. آقای نظری نیز از تشریف آوری و حمایت های صمیمانه دانشجویان اظهار سپاس و تشکری نمود و گفت با کمک شما نسل جوان و دانش آموخته در راستای یک رقابت سالم انتخاباتی گام بر می دارم و استقبال شما دانشجویان از حضور بنده در کارزار انتخابات پارلمانی فرارو، فردای پرامید را زمزمه می کند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید