شبکه سراسری مردم هزاره: مستند “هزاره ای درونیز” ساخته “امین وحیدی” فیلمسازمستقل هزاره مقیم ایتالیا روز چهارشنبه سی ام ماه می، در مودیک  MUDEC (بزرگترین موزیم هنرهای معاصر) شهرمیلان به نمایش درمیآید. این فیلم مستند را بصیرآهنگ، ژورنالیست و فعال حقوق بشرمقیم ایتالیا و نیکول ولینتینی منتقد سینما و فعال حقوق بشر نوشته اند. در این همایش که با حضورعوامل و شخصیت اصلی فیلم صورت میگیرد، درمورد جنبش های مدنی مردم هزاره، قتل عام هدفمند مردم هزاره در افغانستان و وضعیت فعلی مردم هزاره نیز صحبت و اطلاع رسانی میشود.

مستند “هزاره ای در ونیز” فعالیت های اشرف براتی، جوان هزاره را به تصویر میکشد که ده سال قبل از امروز با دستان خالی خود را به ایتالیا رسانده و دراین کشورپناهنده شده است؛ درکشوری که برای افغانستانی ها نقش سه راهی را بازی کرده. ایتالیا قبل این جوان هزاره، دو خاندان شاهی افغانستانی را پناه داده است؛ یکی خاندان امان الله خان دردهه سی میلادی و دیگری خاندان ظاهر شاه در دهه هفتاد میلادی.سرنوشت، هردوخاندان شاهی افغانستانی به دلایلی با سرنوشت این جوان هزاره گره خورده است؛ پدربزرگ امان الله خان (عبدالرحمان خان) بیش از صد سال پیش حدود شصد و دو فیصد جمعیت قوم “اشرف براتی” را قتل عام کرده و ظاهر شاه، دیگر پادشاه افغان نیزپس ازقتل پدرش (نادر خان) بدست یک جوان هزاره (عبدالخالق)، سالیان دراز با اعمال سیاست های تبعیض گرایانه و مالیات اضافی علیه هزاره ها، این مردم را زیرفشار گرفته است تا از پیشرفت اقتصادی و رفاهی بازداشته شوند.

اشرف براتی هزاره، امروز پس از ده سال زندگی بدور از تبعیض و دور از افغانستان، تاجرموفق، کارفرمای دوست داشتنی و فعال اجتماعی درایتالیا و ازحامیان جنبش روشناییست که پشت کار، صداقت، بردباری، خلاقیت ، استعداد و توانمندی هزاره ها را به نمایش میگذارد.

سرگذشت اشرف براتی و مرور روزهای دشوار زندگیش، از یک سو ظلمی را که در افغانستان برهزاره ها روا داشته میشود نشان میدهد و از سویی ثابت کننده توانمندی فوق العاده هزاره ها است؛ مشروط برآنکه فرصت های مساویانه و بدور از تبعیض به آنها داده شود.

این مستند یک ساعته محصول سینمای دید نو، با همکاری شبکه سراسری مردم هزاره، صندوق فیلم هزاره یا (هزاره فیلم فند) است که با همکاری آکادمی هنر وعلوم سینمایی غرب کابل ساخته شده است.

این مستند درسال ۲۰۱۷ میلادی برنده بیست چهارمین جایزه شهرداری ونیز شد که این جایزه همزمان با هفتاد و چهارمین جشنواره بین المللی ونیز اهدا گردید.

پس از آن این فیلم در ماه می ۲۰۱۸ میلادی نیز در”جشنواره بین المللی ژورنالیزم” در شهر پیروجای ایتالیا با حضور کارگردان ، نویسندگان و شخصیت اصلی آن به نمایش درآمد.

پس از نمایش در شهرمیلان، قرار است در سایر شهرهای ایتالیا به نمایش درآید و سرگذشت اشرف براتی و قصه دردبار مردم هزاره را برای مخاطبین ایتالیایی بازگو کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید