شبکه سراسری مردم هزاره: ده ها داکتر جوان و فارغ التحصیل از دانشگاه های طبی کشور در نامه سرگشاده به وزارت صحت عامه خواهان توقف تبعیض٬ بی عدالتی و حق تلفی داکتران تازه فارغ شده اند.
این داکتران در تماس با شبکه‌‌ سراسری مردم هزاره می گویند؛ “تعداد ما به صدها تن می رسد و ماه ها است که با عرایض مان را به پارلمان و وزارت صحت عامه برده و از آنها خواهان رسیدگی به عرایض مان می شویم اما هیچ کسی به ما پاسخ نمی دهد.”
این داکتران جوان با انتقاد شدید از پالیسی شمولیت تخصصی یا (Professional Entrance) وزارت صحت عامه؛ خواهان رسیدگی به مشکلات داکتران جوان شده اند و می گوید مشکلاتی که نظر به پالیسی عدم شفافیت پس از امتحان سال جاری ۱۳۹۷ برای داکتران خلق شده باید فورا از طرف وزارت صحت عامه باید برطرف گردد.
این داکتران جوان می گویند؛ در حالیکه ما در یک کشور جنگی به سر می بریم و نیروی متخصص و جوان در بخش طبابت یکی از نیاز های شدید امروز کشور است؛ اما وزارت صحت عامه حتا پروسه فعالیت های “رضا کارانه” که قبلا برای داکتران وجود داشت را نیز لغو کرده است و  دیگر هیچ شانس برای کار کردن داکتران جوان وجود ندارد.
از سوی دیگر این داکتران مدعی شده اند که نظر با پالیسی تبعیض آمیز در وزارت صحت عامه؛ تعداد زیادی از داکتران با وجود گرفتن نمرات بسیار بالا در امتحان (Professional Entrance) از سوی وزارت بدون ذکر کدام دلیل ناکام اعلان شده اند.
بخشی از نامه سرگشاده داکتران جوانه به وزارت صحت عامه
اشتراک گذاری.

پاسخ دهید