به نام خداوند خرد و روشنى

ما جمعى از اهالى فرهنگ و هنر و ادبيات افغانستان با اعتقاد بر توسعه متوازن كشور و با درك اين حقيقت كه محروميت يك بخش از اين كشور، محروميت تمام سرزمين افغانستان است، حمايت خود را از خواسته‌هاى مدنى جنبش روشنايى اعلام مى‌كنيم. ما ضمن هم‌صدايى با گلوى عدالت‌خواه مردم از مقامات دولت افغانستان مى‌خواهيم كه در تطبيق «پروژه انتقال برق توتاپ» به نتيجه كارشناسى انجام شده و به خواسته مردم تمكين كنند. ما اميدواريم اين جريان سرآغازى باشد براى قدم نهادن در راه انكشاف متوازن و سرتاسرى افغانستان تا روزى كه تمام اين آب و خاك از مظاهر توسعه و امكانات پيشرفت برخوردار گردد.
امضا کنندگان بیانیه:
رهنورد زرياب. صديق برمك. داوود سرخوش. عتيق رحيمى. پرتو نادرى. ابراهيم امينى. شهباز ايرج. منيژه باخترى. پروين پژواك. ادريس جويا. محسن حسينى. جواد خاورى. قاسم رامشگر. مرتضی رحیمی. محمد شريف سعيدى. صبورالله سياسنگ. هژبر شينوارى. حميرا قادرى. سيد ضيا قاسمى. محمدكاظم كاظمى. صحرا كريمى. رازى محبى. ابوطالب مظفرى. حميرا نكهت دستگيرزاده. خالد نويسا. زينت نور. كاوه جبران. عارف جعفرى. الهه سرور. شكيب مصدق. على هزاره. صديقه دولت. على مهرجويى. بصير آهنگ. النا اسميت. مارينا گلبهارى. اكبر خراسانى. شراره بلخى. ‌هادى هزاره. حليمه ديبا. حسين ياسا. محمد اسحاق فياض. قنبرعلى تابش. صادق دهقان. على بابا اورنگ. صنم عنبرين. وحيد نگاه. مصطفى هزاره. امين وحيدى. نگین بدخش. مژگان ساغر. ناصر نادر. باران سجادی. کامران میرهزار. حسن علی‌هاتف. سلمانعلى اُرُزگانى. مهدى ميرزايى. شوكت على محمدى شارى. بتول سید حیدری. وحيد بكتاش. نصير مهرين. سيد سكندر حسينى. احمدشاه سلطان. محمد حسين فياض. على بيانى. على مدد رضوانى. نرگس موسوى. محمد سرور رجايى. آمنه نوروزى. اسماعيل غيبى. حسین رهیاب بلخی. محمد اُرُزگانى. جاويد سينا. سيدعلى عطايى. تهماسبى خراسانى. رامين مظهر
#SupportEnlighteningMovement

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید