در پی افزایش فعالیت گروه های دهشت افگن در ولایت های اطراف کابل و گسترش ناامنی ها در اکثر مناطق کشور، کابل نیز به صورت جدی متاثر از این ناامنی ها گردیده و بر طبق اطلاعات نیروهای کشفی امنیتی، اخیراً تحرکات گروه های دهشت افگن در بعضی نقاط شهر کابل افزایش یافته است.
دشمنان مردم هزاره؛ گروهاى تکفیرى چون لشکر جنگهوى، همراه با گروه داعش که در این اواخر فعالیتهاى مخفیانه اش را در کابل افزایش داده؛ طرح هایى براى حمله بر عزاداران حسینى در شب ها و روزهاى تاسوعا و عاشورا دارند. گروه جنگهوی قصد اجرای حمله تروریستی مانند حمله تروریستی سال ۱۳۹۰ در روز عاشورا در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور را دارد.
از منابعى در ریاست امنیت ملى شنیده ام که این ریاست هشدارهایى را در مورد دریافت کرده و طى عملیات هایى ویژه در چند روز گذشته بعضى از این تروریست ها را از گوشه و کنار کابل که قصد انجام حملات تروریستى در کابل در روزهاى تاسوعا و عاشورا داشتند، را بازداشت کرده است. “امنیت ملى بعد از روز عاشورا در یک نشست خبرى رسماً این بازداشت ها را اعلان خواهد کرد”
اما برطبق گفته هاى منبع، هشدارها هنوز برداشته نشده و خطر تا حدى هنوز پا برجاست.


بناً از تمامى باشندگان کابل، بالخصوص هیئت هاى عزادارى، فراشان و هماهنگ کنندگان مراسم هاى عزادارى حسینى و دسته هاى سینه زنى، جداً خواسته مى شود تا موارد امنیتى ذیل را رعایت نمایند:
١- مساجد و تکایاى بزرگ باید تدابیر امنیتى را افزایش داده، با پولیس هماهنگ باشند و کوچکترین تحرک مشکوک را به پولیس به شماره عاجل ١١٩ اطلاع دهند.
٢- دسته هاى عزادارى تا حد امکان از شب گردى خوددارى نموده و اگر هم عزاداران در جریان شب دسته هاى سینه زنى ایجاد مى کنند از رفتن با کاروان موترهاى شان در مناطق اطراف کابل؛ مناطقى که تحت تهدید بلند امنیتى قرار دارند؛ خوددارى کرده و فقط در داخل شهر کابل باشند. مناطق اطراف کابل که تهدیدات امنیتى در آن بالاست قرار ذیل هستند: مناطقى در حوزه پنجم شهر کابل – در حوزه ششم منطقه ریشخور و اطراف آن و چندین منطقه دیگر …
٣- در روز عاشورا دسته هاى سینه زنى در در داخل و اطراف شهر کابل باید زیاد محتاط باشند. فراشان هر مسجد باید هماهنگ با نیروهاى امنیتى عمل کرده، تمامى عزاداران حاضر در دسته هاى سینه زنى را کنترول کرده و نگذارند افراد ناشناس وارد دسته هاى سینه زنى شان شوند. فراشان هر مسجد باید عزاداران خود را شناخته و از ورود افراد ناشناس در دسته سینه زنى در روز عاشورا جلوگیرى کنند.
۴- نیروهاى امنیتى در طى روزهاى گذشته در آماده باش کامل بوده و تدابیر شدید امنیتى را جهت تامین امنیت عزاداران اتخاذ کرده است که این تدابیر در روزهاى تاسوعا و عاشورا افزایش چشم گیر خواهد یافت. بناً از مردم خواسته مى شود تا در قبال مشکلات احتمالى بمیان آمده حوصله مند بوده و تا حد امکان با نیروهاى پولیس و امنیت ملى همکار باشند.
قابل ذکر است که تمامى این موارد در دیگر شهرهاى بزرگ کشور نیز صدق مى کند. عزاداران در این شهرها نیز آن را در نظر بگیرند.

Leave A Reply