[follow_me]شبکه ی سراسری مردم هزاره:

افتخار دیگر از آدرس مردم هزاره برای افغانستان: بشیرعلیزاده، قهرمان کیک باکسینگ درایتالیا، هنرپیشه ومربی باشگاه کیک باکسینگ درشهرمیلان، درتازه ترین مسابقه جهانی اش روز یکشنبه تاریخ نهم نوامبرسال روان میلادی، با شکست دادن حریفان ایتالیایی وفرانسوی خود، برنده کمربند طلایی قهرمانی مسابقات جهانی “کیک باکسینگ حرفه ای” درایتالیا گردید.
10410473این قهرمان افغانستانی مقیم ایتالیا، دررشته های “کیک باکسینگ”، “ام ام ای” و “کی وان” به مبارزه می پردازد.

آقای علیزاده سال گذشته با شرکت درچندین مسابقه ازجمله مسابقات ملی درسطح ایتالیا، اروپایی وجهانی شرکت داشت که با کسب مدال وکمربند قهرمانی افتخارات چندی نصیب کشور نمود.
1947509ازجمله مسابقات مطرح اروپایی وجهانی که تاکنون این ورزشکارافغانستانی درسالهای قبل شرکت نموده است، می توان مسابقه “کپ اروپایی” را نام برد که درسال 2012 آنرا ازآن خود ساخته است.
درسال 2012 ، این ورزشکاربا استعداد خارق العاده ی که دارد؛ با شکست دادن چهارحریف اروپایی، این مدال را برای افغانستان کسب نموده بود که افتخاردیگری را درصفحه تاریخ ورزشی کشوربه ثبت رسانید.
بشیرعلیزاده در سال 2011 نیز درمسابقات قهرمانی جهانی هنرهای رزمی درایتالیا، برای اولین باردررشته “موی تای” به رقابت پرداخت و با کسب مقام سوم برنده مدال برنزبرای افغانستان گردید.Fighs Bashirاین دوره مسابقات جهانی از 27 الی 30 اکتبرسال 2011 میلادی درشهرساحلی کراره در منطقه “توسکانا” ایتالیا برگزارشد که ورزشکاران رشته های رزمی بیش از صد کشورجهان شرکت نموده بودند.
آقای علیزاده، ورزش را ازسن چهارده سالگی درایران آغاز کرده  ودرسن هفده سالگی توانسته است، مقام دوم مسابقات جهانی کنگ فوی جام تمدن ها را کسب نماید.Eu Cuppعلیزاده درسالهای قبل ازمهاجرت به اروپا، دررشته های سانشو- وشو، کنگفو توا  و کیک باکسینگ درمسابقات ملی و بین المللی درایران رقابت نموده درآن کشوربیش ازبیست مدال، کمربند و لوح افتخار به دست آورده است.Eur Cupلازم به ذکراست که این ورزشکارافغانستانی درزمان اقامت درایران، مقام قهرمانی بهترین مبارز خارجی را برای پنج بارمتواتردردست داشته است.
درکنارمبارزه و شرکت درمسابقات درایران، آقای بشیرعلیزاده همراه با برادر بزرگش “استاد عبدالله علیزاده” ورزشگاه خصوصی داشته و شاگردان زیادی را دررشته های ، سانشو- وشو و کیک باکسینگ تقدیم جامعه نموده اند.Fightsپس ازمهاجرت به اروپا، درسال 2006 میلادی درکشورفنلاند با شرکت درمسابقات ملی آن کشور، به عنوان “مبارز بی حریف” شناخته شده است.
استاد بشیرعلیزاده که ازچند سال بدینسومقیم ایتالیاست، علاوه بر درخشش درمسابقات اروپایی و جهانی به نمایندگی ازافغانستان، مربی یک باشگاه خصوصی درشهرمیلان ایتالیا را نیز به عهده دارد.
آقای علیزاه درایتالیا، تا کنون دردوفیلم کوتاه “آخرین امید” و”شام” نقش بازی نموده است که هردوی آن درسال 2015 اکران خواهند شد.DSC_0296شبکه ی سراسری مردم هزاره کسب این “کمربند طلایی” مسابقات جهانی قهرمانی کیک باکسینگ را برای آقای “بشیرعلیزاده”، جامعه ورزشکاران افغانستان و تمامی هموطنان عزیز تبریک گفته و برای این ورزش کار خلاق موفقیت های بیشتر آرزو مند است.10413430

هرگونه بازنشر و استفاده از این مطلب، بدون ذکر منبع و گذاشتن لیک اصلی ممنوع است.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید