از بیست و یکمین سالروز فاجعه افشار در شهر مونشن آلمان طى مراسم با شكوهى تجليل به عمل آمد.

در اين مراسم كه توسط مرکز اسلامی فرهنگی هزاره ها برگزار شده بود، جمعی زیادی از افغانستانى هاى مقیم آلمان اشتراك نموده و به شکوه مراسم افزودند.

اشتراك كنندگان مراسم با بيان اينكه عاملان فاجعه افشار در حال حاضر در سمت های بلند حکومت افغانستان ایفای وظیفه می نمایند و تاکنون محاكمه نشده اند و هيچ باز خواستی از آنان صورت نگرفته است از حکومت افغانستان خواست تا چنین افراد را شناسایی نموده و به محاکمه بکشاند.

برگزار کننده گان این محفل همچنان از دولت آلمان، از انجمن برای پشتیبانی اقوام در حال نابودی (gfbv) و از سازمان عفو بين الملل، (Amnesty International)خواستار پیگیری این حادثه شده و تاکید کردند که عاملان کشتار جمعی افشار باید شناسایی و محاکمه شوند.
شرح مراسم

برنامه با پیشگفتاری در رابطه با فاجعه افشار آغاز شد كه سکوت را در جلسه حاكم نمود. سپس تلاوت آیاتی از کلام الله مجید معنویت خاص به برنامه داد و سرود مخصوص با اشعارى تحت موضوع افشار در عزای شهدا سروده شد.

سپس یکی از حاضرین که از فاجعه افشار چشم دیدهای داشت از خاطراتش نقل کرد که چگونه و از چه جهت های اطراف اين محله فقیرنشین “افشار” را محاصره نموده بودند؛ در حالیکه در شهرک افشار هیچ نظامى نبود.

او تشريح كرد كه حکومت وقت چگونه داخل این شهرک شده و اهالی بی دفاع را مورد ظلم و ستم قرار داده و فاجعه آفريدند.

به گفته اين شاهد فاجعه افشار، جنايت كاران حتى از کشتن زنان، کودکان هشت ساله و بریدن سر زنان و تجاوز بر نوامیس مردم بی دفاع نيز اجتناب نكرده، جنايتى بس عظيم افريدند.

او جريان باز كردن قبرهای دسته جمعی 53 نفر را با شرکت کنندگان در میان گذاشت كه به گفته او دردآورترين صحنه ها از فاجعه افشار بود.

در ادامه يك نوجوان 13 ساله نوشته زیبايى در رابطه با فاجعه افشار به زبان جرمنی برای نوجوانان به خوانش گرفت.

سپس دو تن از خانمهای که شعر و مقاله در رابطه با افشار داشتند با خوانش شعر و مقاله هايشان، سهم زنان را در بيدار نگهداشتن اذهان جامعه در زنده نگهداشتن واقعيت هاى تاريخ مهم دانسته و آنرا وظیفه خویش دانستند.

همچنان يکی از برادران شرکت کننده به زبان آلمانی مقاله مفصل از عمق فاجعه افشار برای جوانان و نوجوانان ارایه كرد تا نسل بعدی از مظالم بر مردمشان باخبر باشند و حرفش این بود که جوانان ما و نسل بعد از ما که در دور از افغانستان بزرگ و به زبان مادری شان آشنایی کامل ندارند باید به اینها به زبان که آشنا هستند مطالبی گفته و شنوانده شود که واضح از افشار و واقعانى كه در افشار بر مردم ما توضیحاتی داده شده باشد.

در ادامه مراسم دو سه تن دیگر از برادران نیز از افشار گفتند و از خایین و دشمنان آنروزی و حکمروايى دولت چند روزه ای دوران گفتند.

یکی از آقایان در صحبتهایش با بيان اينكه نه تنها ظلم بر مردم هزاره و ساکنین افشار در زمان از طرف حکومت و عاملین این فاجعه صورت پذیرفت بلكه چندی بعد همینگونه ظلم از طرف دیگران در شمالی صورت پذیرفت. او یاد آور شدند که هيچگاه همه ملت بد نیست بلکه در هر جامعه زشت و بد وجود دارد.

او اضافه كرد كه بايد همه بداندد كه هزاره ها مخالف همه ملتها نيستند و فقط خواهان محاكمه جنايتكاران هستند. هزاره ها باید از تاریخشان یاد کنند این حق شان است چون بر این قوم ظلم روا داشته شده است. هر انسان در هر جایی از دنیا حق آزادی و شهروندی دارد اینرا باید ملتها یاد بگیرند و بفهمند و به انسانیت احترام بگذارند.

در پايان، روحانی جلسه از اتحاد و اتفاق جامعه و مردم و شرکت کننده ها و دستورات الهی سخن گفت؛ تجاوزات و تعدی های حکومت وقت را محکوم نموده و شرکت کننده ها را به فرمان الهی دعوت و صحبت مفصلى ایراد و در ختم دعای خیری برای جامعه ما نمودند.

این مراسم یادبود سه ساعت و نیم به طول انجامید و در آخر مجری برنامه از شرکت کننده ها، میهمانان و بانیان این مراسم تشکر نموده و با همه خدا حافظی كرد.

جنگ افشار یک جنگ تحمیلی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می رود که در آن فقط هزاره های شیعه افغانستان هدف و قربانی اصلی بودند و همچنین غیر نظامی های زیادی از اقوام دیگر هم قربانی گردیده اند. چنین مراسم و یاد بود از فاجعه افشار نشان دهنده آن است که حادثه تلخ هنوز به باد فراموشی سپرده نشده است و مردم و جوانان
کشور از سالیاد آن تجلیل به عمل می آورند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید