Taliban Shadow Government

کوچی های مسلح به حمایت نظامیان گروه طالبان در حال امده شدن برای یک حمله گسترده بر مناطق دایمیرداد و ولسوالی های بهسود است .

به اساس گزارشها هم اکنون کوچی های مسلح در منطقه سوکلی و کوتل جوکار از توابع حصه اول بهسود در حال جابجایی مهمات و ایجاد پایگاه هستند. در نتیجه این تحرکات دشمن، ساحات اغیل سنگ و کوه های مشرف بر لته بند وحتی دشت چهار پخصه از امنیت مطمئن برای مردم برخورد نیست.

به تازگی یک هیئت دولتی با ترکیب چهار تن از مردم محل، چهار نماینده کوچی و نمایندگان دولت در حصه اول حضور یافته تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. اما انچه قابل نگرانی است وضعیت مردم بی دفاع و مظلوم است که تمامی داروندار خود را رها کرده و به جا های دیگر بدون کدام امکانات کوچ اجبار داده شده اند.

مردم محل درتماس با رسانه ها به شدت از وضعیت چند روز اخیر نگران بوده و خواهان اقدامات عملی عاجل حکومت مرکزی برای جلوگیری از حضور افراد مسلح زیر نام کوچی و اعزام نیروهای کافی امنیتی هستند.

باید یاد اورد شد که آفرین به شهامت باشندگان کجاب و دایمیرداد و ومدافعین با احساس که در حدود ده سال تمامی دارای شان را در نتیجه حمله وحشیانه کوچی ها وگروه طالبان از دست داده و با قبول از دست دادن بیش از صد تن از عزیزان شان باز هم تا حد توان به مقابله با این گروه های جلاد و کوردل پرداخته و از خانه و زمین خود دفاع میکنند.

قابل یاد اوری ایست که در چنین وضعیت باید همه مردمان ازادیخواه و عدالتخواه از همه مناطق با مردم رنجدیده و آسیب پذیر به خاطر نجات مردم مظلوم همکاری نمایند.
حمله سنگین و بمب گذاری کناره جاده یی در دره کجاب یکی از امن ترین مناطق توسط کوچی های مسلح وگروه طالبان اغاز شده و زمینه گشت وگذار مردم را دچار مشکل کرده است.

برای معلومات بیشتر باید گفت که جنگ های پراکنده در دره کجاب جریان دارد اما از دهن گرماو دره کجاب تا کوتل خرس خانه نزدیک سیاه خاک ولسوالی جلریز کوچی ها پیش امده و مردم مقاومت نکرده و در حال ترک مناطق شان هستند.

در عین حال در مناطق دهن گرماو تا اخر کجاب مقاومت مردمی به قوت خود باقی است.

رمضان عبدالله زاده
تاریخ بیست جوزا سال 1392 هجری خورشیدی

 

اشتراک گذاری.

2 دیدگاه

پاسخ دهید