“خشت و دل” از رنج، مشقت و آوارگی حکایت می کند که میلیونها مهاجر در ایران با آن رو به رو هست. کودکان به جای درس و بازی در محیط قید و محدودی کار می کنند تا به دام پلیس نیفتند. کجاست منادیان حقوق کودکان و حقوق بشر ؟

شبکه سراسری مردم هزاره

اشتراک گذاری.

3 دیدگاه

پاسخ دهید