به گفته عبدالوهاب ناصری، یک تن از هنرمندان محلی بامیان که در این کورس به صفت استاد، ۱۰ نفر از شاگردان موسیقی را تدریس میکند: این شاگردان از میان ۹۰ نفر داواطلب انتخاب گردیده و طی شش ماه در سه بخش نواختن دنبوره، غیچک و آواز، آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت.

این کورس از طرف دفتر اکوتوریزم بامیان راه اندازی شده است. امیر فولادی، مسئول این دفتر میگوید هدف آنها احیاء و ترویج موسیقی محلی بعنوان بخشی از فرهنگ فراموش شده مردم میباشد.

فولادی میگوید این آخرین کورس آموزش موسیقی نخواهد بود و با ختم این دوره، دوره های دیگری نیز برگزار خواهد شد؛ زیرا دفتر اکوتوریزم بامیان در نظر دارد با ترویج موسیقی محلی به صنعت توریزم بامیان هم کمک کند.

رشید یکی از شاگردان این کورس است که فقط پنج روز نواختن دنبوره را آموزش دیده است. وی با شادمانی میگوید که اکنون میتواند دو آهنگ را بنوازد.

از آغاز فعالیت دفتر اکوتوریزم بامیان تنها یک سال و هفت ماه میگذرد، اما طی این مدت این دفتر موفق به برگزاری چندین کورس آموزشی برای هتلداران بامیان گردیده، طی دو دوره آموزشی ۲۰ راهنمایی توریست را نیز تربیه نموده است. بر گزاری چهار جشنواره به مناسبت های مختلف از دیگر کارکرد های دفتراکوتوریزم بامیان میباشد.
عباس آگاه – بامیان

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید