میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق که در فاصله سال های 1642 تا 1720 میلادی زندگی می کرد، یکی از نامورترین شاعران زبان هزاره گی/ دری می باشد. این شاعر نام آور هزاره که طرفداران زیادی در کشورهای مختلف دارد از هزاره های جغتایی بود. شعر او دارای سبک و شیوه ی خواص است که او با آفریدن آن ها، نام خود را در تاریخ ادبیات جاودانه کرد.

نامداران تاریخی هزاره

نامداران تاریخی هزاره

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید