نشانه هایی از تاریخ، گذشته، فرهنگ و هنر مردم هزاره

پادشاه افغان عبدالرحمان در قرن 19 چهره بودا را تخریب کرد. او عامل کشتار بیش از 60 درصد مردم هزاره است.
پادشاه افغان عبدالرحمان در قرن ۱۹ چهره بودا را تخریب کرد. او عامل کشتار بیش از ۶۰ درصد مردم هزاره است.
در سال 2001 افغان های طالب پیکره های بودا را تخریب کردند. آن ها مسئول کشتار هزاران تن از مردم هزاره هستند
در سال ۲۰۰۱ افغان های طالب پیکره های بودا را تخریب کردند. آن ها مسئول کشتار هزاران تن از مردم هزاره هستند