همکاری با ما

از همکاری فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و هنرمندان برای انتشار مقاله، گزارش و کار هنری استقبال می کنیم. در کنار آن ما به علاقمندانی نیاز داریم که معلومات درباره مردم هزاره را از منابع مختلف گردآوری کنند.

شبکه سراسری مردم هزاره کاملا غیر انتفاعی ست و و ما نمی توانیم برای مشارکت شما هزینه ای پرداخت کنیم.
لطفا پیش از فرستادن هرگونه اثر، اهداف، قوانین و شرایط استفاده از سایت مردم هزاره را بخوانید.

برای مشارکت در شبکه سراسری مردم هزارهه لطفا در اینجا ثبت نام کنید.