اهداف، قوانین و شرایط استفاده

منبع عکس

1: شبکه سراسری مردم هزاره متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بويژه افغانستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بويژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.
2 : جمع آوری معلومات درباره هزاره ها، شبکه سازی و متحد کردن نیروهای فعال، راه اندازی تیم ترجمه، راه اندازی گروه های دفاع از حقوق هزاره ها، اطلاع رسانی به زبان های زنده جهان از وضعیت مردم هزاره، جمع آوری کمک برای مردم هزاره در مواقع اضطراری، ترتیب دادن و هدایت کردن اجتماعات، راه پیمایی و تظاهرات هزاره ها در کشورهای مختلف، پاسخگو کردن کسانی که از آدرس مردم هزاره در دولت حضور دارند به افکار عمومی مردم هزاره و…از اهداف دیگر شبکه سراسری مردم هزاره می باشد.
3: در سایت شبکه سراسری مردم هزاره، اخبار مردم هزاره، فعالیت های آنان در بخش های مختلف، وضعیت حقوق بشری مردم هزاره، اخبار افغانستان و… منتشر می شود.
4: کاربران، اعضای سایت شبکه سراسری مردم هزاره، نویسندگان و کسانی که پیام در سایت مردم هزاره منتشر می کنند، باید قوانین سایت مردم هزاره را رعایت کنند.
5: انتشار مطالب و پیام هایی که حامل نژادپرستی، ترويج خشونت، تروريزم، سوء استفاده جنسی و توهین به کرامت انسانی می باشد، در سایت شبکه سراسری مردم هزاره ممنوع است.
6: تبلیغ برای گروه های سیاسی، نظامی و حکومت ها در سایت شبکه سراسری مردم هزاره ممنوع است. سایت شبکه سراسری مردم هزاره هیچ وابستگی نیز به گروه های سیاسی منسوب به مردم هزاره و کسانی که از آدرس مردم هزاره در دولت حضور دارند ندارد.

June Mills, Larrakia elder/ Photo by Vikki Riley

June Mills, Larrakia elder/ Photo by Vikki Riley

7: تبلیغ و خرید و فروش مواد مخدر، سلاح و وسایل کشتار جمعی در سایت شبکه سراسری مردم هزاره ممنوع است.
8: کاربران و نویسندگان سایت شبکه سراسری مردم هزاره در جمع آوری مطالب، اخبار و گزارش ها درباره مردم هزاره آزاد می باشند.
9: کاربران و نویسندگانی که مطالب نشر شده درباره مردم هزاره را از سایت های مختلف یا هر منبع دیگری در سایت شبکه سراسری مردم هزاره به نشر می رسانند، باید نام منبع و نام پديد آورنده را ذکر کنند. در صورتی که مطلب از سایت اینترنتی یا وبلاگ گرفته می شود، کاربران و نویسندگان باید، لینک به سایت منبع قرار دهند.
10: حقوق مطالب، اخبار، گزارش ها، دیدگاه ها، عکس، فیلم، کارتون و …که بصورت اختصاصی در سایت شبکه سراسری مردم هزاره نشر می شود، متعلق به این سایت می باشد. در باقی موارد، باید با دارندگان حقوق اثر تماس گرفته شود.
11: مدیریت سایت شبکه سراسری مردم هزاره می تواند، هر زمانی که لازم بود، قوانین را بدون تذکر به کاربران، نویسندگان و بازدیدکنندگان تغییر دهد. اين وظیفه کاربران، نویسندگان و بازدید کنندگان است تا هر از چند گاهی قوانین سایت شبکه سراسری مردم هزاره را مرور کنند.
12: مدیریت سایت شبکه سراسری مردم هزاره می تواند، بخش هایی از سایت را فقط در اختیار کسانی قرار دهد که با شرایط خاص، عضو می شوند.
13: دسترسی به سایت شبکه سراسری مردم هزاره رایگان می باشد اما مدیریت سایت شبکه سراسری مردم هزاره، ممکن است در برخی موارد، دسترسی به بخش هایی از سایت را در قبال دریافت هزینه های لازم، برای بازدید کنندگان فراهم کند.
14: ممکن است در برخی موارد سایت مردم هزاره اقدام به عضو گیری کند و اشخاص در قبال پرداخت مبلغی، عضو شوند.
15: مردم هزاره یا هر انسان آزادی خواه و عدالت خواه می تواند با شبکه سراسری مردم هزاره همکاری کند.
16: هرگونه شکایت، پیشنهاد و نظر خود را می توانید به آدرس زیر ارسال کنید:
Info at hazarapeople.com