سیما نوری | شهر ترومسو ناروی

دیروز پنج شنبه ۱۲ جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی شهر های مختلف شمال ناروی شاهد تظاهرات گسترده شهروندان نروژی و پناهجویان بود. این تظاهرات از سوی نهاد های مختلف حقوق بشری از جمله سازمان صلیب سرخ ناروی و عده ی از فعالان حقوق بشر برای حمایت از حقوق پناهجویان در این کشور برگزار شده بود. تظاهرات کننده گان باحمل پلاک کارت هایی، اخراج اجباری پناهجویان را محکوم نموده واز دولت ناروی خواستند به حقوق پناهجویان احترام گذاشته و اخراج اجباری پناهجویان را متوقف کند.

پناهجویان و پناهنده گان افغانستانی مقیم شهر “ترومسو” نیز در این تظاهرات شرکت نموده و قطع نامه ی را به حمایت از پناهجویان در جمع تظاهرات کننده گان قرائت نمودند. پناهجویان افغانستانی در قطع نامه خود، اوضاع نابسامان افغانستان و نبود ضمانت امنتی برای پناهجویان اخراج شده را یاد آور شده و از دولت ناروی خواستند با در نظر داشت حقوق پناهندگی به درخواست های پناهجویان رسیدگی نموده و اخراج اجباری پناهجویان به خصوص کودکان بی سرپرست و زیر سن قانونی جلوگیری کند.

اکنون در کشور ناروی تعداد زیادی از پناهجویان افغانستانی که مدت ها است در کمپ های کشور ناروی بی سر نوشت مانده اند، در وضعیت بد روانی قرار دارند. از سوی دیگر پس از قرار داد شرم آور وزارت مهاجرین دولت حامد کرزی با کشور ناروی، اکثریت در خواست های پناهجویان افغانستانی بررسی نمی شود و آنان بدون کدام دلیلی جواب رد می گیرند. این افراد طبق قرار داد صورت گرفته بین دولت ناروی و دولت حامد کرزی، بدون هیچ ضمانتی به افغانستان برگردانده می شوند.

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره

Leave A Reply