شبکه ی سرتاسری مردم هزاره: بعضی ها او را بروس لی دیگرمیخوانند، بعضی ها هم جکی چن جدید. حسین صادقی، قهرمان وشو وهنرپیشه فیلم های رزمی اخیرن به اروپا سفرکرده است تا با پناهجویان و پناهندگان افغانستانی دراروپا وعلاقه مندانش درکشورهای اروپایی دیدار نماید.

پس ازاقامت وی درلاس انجلس، کالیفورنیا و فعالیت وی درهالیوود این اولین سفروی به اروپا است تا با پناهند گان و پناهجویان دیدارو گفتگو نماید.

بریتانیا، سویس، ایتالیا و یونان از جمله کشورهایی اند که حسین صادقی با علاقه مندانش وپناهندگان و پناهجویان مقیم این کشورها دیدار و گفتگونموده و مینماید و شاید از کشورهای دیگری که جمعیت قابل ملاحظه ی مهاجرین افغانستانی را دارند نیزدیدن نماید.

حسین صادقی تا کنون از شهرلندن درانگلستان ، زوریخ درسویس، میلان، ونیز، بلونیا و روم درایتالیا دیدن نموده و درحال حاضردرایتالیا درحال دیدارازسایرشهرها ازجمله تورین، ترینتو و پادوا دراین کشوراست.

هزاره های ایتالیا، با کمال خوشحالی ازاین سفرحسین صادقی ورزشکار و هنرپیشه ورزیده هزاره استقبال نموده با وی گفتگو و تبادل نظرکرده اند.

پس ازایتالیا مقصد بعدی حسین صادقی یونان است که جمعیت چشمگیری از پناهندگان و پناهجویان هموطن را دارا است. نظربه گزارشاتی که به سایت مردم هزاره رسیده است، دریونان مهاجرین، پناهجویان و پناهندگان افغانستانی دروضعیت اسفباری به سرمیبرند و هدف سفرحسین صادقی گفتگوبا پناهجویان و پناهندگان وجلب حمایت سازمان های بین المللی ازجمله کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان، برای آنان است.

قابل یادآوریست، که حسین صادقی قهرمان رشته ورزشی شاوولین وشو درآسترالیا و برنده جوایزمتعددی برای فیلم های رزمی است. این قهرمان مردم ما، سالها قبل، درافغانستان، ایران و پاکستان نیزافتخارات چشمگیری را ازطریق ورزش نصیب مردم ما گردانیده است.

حسین صادقی سالها قبل به دلیل مشکلات امنیتی و تبعیض علیه وی و مردمش، وادار به ترک افغانستان شده و درآسترالیا به سرمیبرد. صاد قی سالهای اول زندگی درآسترالیا وتجربه نمودن چند سال زندگی رقتبار پناهجویی را هنوز به خوبی به یاد دارد، ازآن جهت همواره درتلاش است با پناهجویان و پناهندگان درکشورهای مختلف همکاری نماید.

هرچند، سالها ازاقامت آقای صادقی درآسترالیا میگذرد با آنهم رابطه اش را با کشورزادگاهش بیش از پیش گرم و محکم نگهداشته است. حسین صادقی درآسترالیا نیز با پناهجویان و پناهندگان همکاری تنگاتنگ داشته و دارد.

اخیرن پس ازموفقیت های چشمگیر وی درچند فیلم رزمی ، حسین صادقی بنا به دعوت تهیه کنندگان هالیوود، درلاس انجلس اقامت گزیده است و درفیلم های “اکشن” هالیوودی همکاری دارد. ازفیلم های موفق وی تا کنون میتوان “بهشت ارواح” و “درمیان مردگان” را نام برد وازپروژه های آینده فیلمی وی میتوان به فیلمهایی اشاره کرد که قراراست سال آینده درآنها نقش داشته باشد.

طی مصاحبه ای با شکبه سراسری مردم هزاره، حسین صادقی هدف سفراروپایی اش را چنین بیان داشته است؛
” با این سفر میخواهم هموطنانم را که درکشورهای مختلف پناهنده شده اند ببینم و با آنها درد دلی داشته باشم. خصوصن درباره وضعیت مهاجرینی که دریونان دروضعیت بدی به سرمیبرند بسیار شنیده ام. میخواهم آنان را ازنزدیک ببینم، ازسرگذشت آنها بشنوم و ببینم تا چه حد میتوان صدای آنان را به گوش مسئولین جهانی رساند.

بسیارمتاسفم ازاینکه هنرمندان، ورزشکاران، و شخصیت های با نفوذ ملی هیچ کدام به فکراین نیستند که ازاین هموطنان دور از وطن دیدن کنند و حرف های آنان را بشنوند، بنابراین خواستم من این کار را شروع کنم تا ببینیم. دلیل دیگری که ازاین هموطنان دیدن مینمایم، اینست که من آنها را به خوبی درک میکنم زیرا خودم هم تجربه پناهجویی و پناهندگی را سپری نموده ام.

حسین صادقی در جمع هزاره های ایتالیا در شهر میلان

میدانم که وقتی در کمپ یا بازداشتگاه پناهجویی هستی غیر از خدا هیچ امیدی باقی نمی ماند، دیداریک بازدید کننده چقدر به آدم امید و روحیه می بخشد. با این سفرهمچنان می خواهم دوستان و همکارانم درعرصه سینما و ورزش را ترغیب به دیدارازپناهجویان و پناهندگان افغانستانی درکشورهای مختلف دنیا نمایم. ما درهرکشوری که ساکن گردیم، کشور مادری مان همیشه برای مان دوست داشتنی است و نمیتوانیم ارتباط مان را با ریشه و اصل ما قطع کنیم.”

متن کامل مصاحبه با حسین صادقی به زودی درسایت مردم هزاره نشر خواهد شد.

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره

اشتراک گذاری.

4 دیدگاه

 1. Avatar
  سبحان در

  اگر حسین به ایران بیاید محبوب قلوب می شود
  Download: eType1.com/f.php?F59jaH

 2. Avatar
  somayye در

  Mr sadeghi harkate besyar zıbayi bod . istanbul ham shahre ghashangı hast montazeretan hastim

پاسخ به somayye لغو پاسخ‌