نویسنده: کامران میرهزار

منبع: کابل پرس و افغانستان پرس

بخش نخست

درآمد

خشونت ها و جنایات امروزی در سرزمینی که نام آن از زمان به قدرت رسیدن افغان ها افغانستان نام گرفته است، ریشه ای بس طولانی دارد. این خشونت ها و جنایات بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده علیه باشندگان این سرزمین انجام شده و همچنان همان سیاست در رژيم حامد کرزی دنبال می شود. جنایات سیستماتیک حاکمان افغان علیه باشندگان این سرزمین به شکل های مختلف از جمله نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، تجاوز جنسی، غصب زمین و تبعیض روی داده است. همه ی این جنایات در دوره ی امروزی جنایات حاد علیه بشریت محسوب می شود و با توجه به اینکه این جنایات همچنان بوسیله ی کوچی ها و حامیان دولتی و غیر دولتی آنان ادامه دارد در محاکم بین المللی قابل پیگیری ست.

مردم بارها علیه جنایات حاکمان افغان دست به شورش و قیام زدند اما اعتراض ها و قیام های باشندگان این سرزمین همیشه با سرکوب سخت و سنگین حاکمان افغان روبرو شده و حاکمان افغان با توجه به وابستگی کامل شان به حکومت های خارجی بويژه بریتانیا، از انواع سلاح های سنگین و سبک برخوردار شدند که با آن در دوره های مختلف بويژه در دوره ی عبدالرحمان (۱۸۸۰ – ۱۹۰۱) اقدام به سرکوب شدید و سخت قیام های مردمی کردند. گرچه مردم در جریان شورش ها و قیام هایشان دفاع جانانه ای کرده اند اما حاکمان افغان به هیچ اصل انسانی پایبند نبودند و با سلاح های سبک و سنگین انگلیسی، مقاومت مردمی را در هم کوبیدند، اقدام به نسل کشی کردند، هر آنچه هزاره بود کافر پنداشته شده و دین و مذهب وسیله ای شد برای نسل کشی، غارت، غصب زمین و برده داری.

توضیح تصویر: امیر افغانستان در حال محکوم کردن زندانیان هزاره در جنگ به مرگ/ اثر SYDNEY P. HALL/ منتشر شده در تاریخ چهارم نوامبر سال 1893/ اصل این روزنامه نزد نویسنده موجود است.

توضیح تصویر: امیر افغانستان در حال محکوم کردن زندانیان هزاره در جنگ به مرگ/ اثر SYDNEY P. HALL/ منتشر شده در تاریخ چهارم نوامبر سال 1893/ اصل این روزنامه نزد نویسنده موجود است.

اگر امروز جنایات طالبان فرزندان راستین عبدالرحمان، توسط مردم با پوست و استخوان لمس می شود، در زمان پدران آنان جنایات به مراتب با شدت بیشتری و به شکل های مختلف انجام می شد. در آن زمان رسانه ای در افغانستان وجود نداشت و اخبار، رویدادها و گزارش های جنایات عبدالرحمان خانی سینه به سینه توسط قربانیان از نسلی به نسلی بعد منتقل شد و با توجه به ادامه دار بودن آن تا دوره اکنون توسط کوچی ها، طالبان و حامیان داخلی و بین المللی آنان، از ذهن های قربانیان زدوده نخواهد شد. برخی از تاریخ نگاران منصف نیز جنایات حاکمان افغان را به رشته ی تحریر در آورده اند.

از سویی دیگر با توجه به حضور بریتانیا در هند و نفوذ گسترده در افغانستان و کشورهایی دیگر در منطقه، خبرهای مربوط به افغانستان مورد توجه رسانه های بین المللی در نقاط مختلف قرار داشته است. حاکمان افغان با همه ادعاهایی که داشته اند، نتوانسته اند کمترین نشانه هایی از مدنیت و فرهنگ در این نقطه جغرافیایی از خود بر جای بگذارند و تنها انواع جنایات و نهادینه کردن این جنایات میراث آنان می باشد. رسانه یک وسیله مدرن محسوب می شود و در جریان انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکا به شکل قدرتمندی ظهور کرد. رسانه برای حاکمان افغان در حکم دشمن تلقی می شد و از این روی هیچ رسانه ی نیرومندی در زمان حاکمان افغان پا به عرصه ظهور نگذاشت تا بتواند جنایات حاکمان را اطلاع رسانی کند.

با این حال امروز با استفاده از فناوری های نو و دیجیتالی کردن روزنامه های قدیمی، بسیاری از زوایای تاریک تاریخ معاصر افغانستان را می توان در رسانه های بین المللی جست.

این اخبار نه تنها از آن روی که بخشی از جنایات در افغانستان را افشا می کند اهمیت دارد بلکه از آنجایی که ارتباط مستقیم با وضعیت فعلی دارد اهمیت خود را صد چندان می کند. هنوز کوچی های کاملا مسلح با حمایت طالبان و دولت افغانستان در سرزمین مردم هزاره به قتل و غارت می پردازند و در پاسخ اعتراض ها ادعا می کنند که اسناد مالکیت زمین مردم هزاره از سوی پدرانشان به آنان داده شده است. در افغانستانی که تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، طالبان، قبیله سالاران و دولت اتحاد مافیایی را تشکیل داده اند، این سخن کوچی ها از توجه خاص ارباب قدرت برخوردار است. در صورت وجود سیستم مردمی و حاکمان عادل و با انصاف، اسناد ادعایی کوچی ها، صادر شده توسط جلادان باید اسناد جرم آنان تلقی شده و درباره دست داشتن آنان در انواع جنایات تحقیق و بررسی صورت گرفته و به پنجه ی عدالت سپرده شوند.

برای درک بهتر عمق فاجعه به یکی از خبرهایی که بازگو کننده جنایت شدید حاکم افغان عبدالرحمان است دقت کنید:

WHOLESALE SALE OF HUMAN CAPTIVES

WHOLESALE SALE OF HUMAN CAPTIVES

WHOLESALE SALE OF HUMAN CAPTIVES

The Ameer of Afghanistan has sold ten thousand Hazara captives as slaves to pay the expenses of war.

این خبر در رسانه هایی مانند The Mercury (Hobart, Tas. : 1860-1954) در ماه اکتبر سال 1893 منتشر شده است.

ترجمه:

فروش عمده انسان های زندانی

امیر افغانستان (عبدالرحمان) ده هزار زندانی هزاره را به عنوان برده فروخت تا هزینه های جنگ را پرداخت کند.

همین خبر در Daily public ledger در تاریخ 19 اکتبر 1893 نیز نشر شده است.

Prisoners of War Sold as Slaves

Prisoners of War Sold as Slaves

Prisoners of War Sold as Slaves

CALCUTTA, Oct, 19- It is stated that the Ameer of Afghanistan, has sold as slaves 10.000 persons who were captured by his forces during the recent rebellion of Hazara tribes.

ترجمه:

اسیران جنگی به عنوان برده فروخته شدند

کلکته 19 اکتبر: چنین آمده که امیر افغانستان، ده هزار تن را که توسط سربازانش در جریان قیام طوایف هزاره دستگیر شده بودند، به عنوان برده فروخت.

ادامه دارد….

جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

اشتراک گذاری.

۲ دیدگاه

  1. ma namona hay az in jenayat ra dar wolayat Kunduz mushahida makunam ki az zaman jenayat Abdul Rahman ta hanoz dar koh wa sahat lalm wa dor dast zindagi makunand. waqti ki azishan sawal makardim magoft ki az tars wa zulm Abdul Rahman farar kardim wa ta hanoz dar inja zindagi makunam wa zamin haye ki dar shahr dashtim az haman zaman ta ba imroz ghazb shod . wa yak tadad ham hast ki dar wolayt Kunduz ki anha ba jabr wa zulm wa tars az
    Mazhab Sheya raftan ba Mazhab Sonat. waqti ki hamray shan sohbat makardim shekayat ha wa goftar hay ziyat az on zaman dashtan wa nala makardan…zulm Abdul Rahman jenayat kar bod ki ta hanoz dar koh zindagi makunan. 5 sat ela 6 sat az Aab noshidani fasila daran….

  2. غول صفتان تاریخ همچنان در عرصه سیاست افغانستان دست بالا دارند. اما دیری نخواهد پایید که این سیاهی شب به پایان خود خواهد رسید.

پاسخ دهید