حمید رحیمی بوکسر افغانی مقیم هامبورگ روز گذشته در مسابقه بوکس در شهر کیل آلمان تد حریف آلمانی اش را در روند یازدهم از پا درآورده کمر بند کلاس جی بی سی را برای بار اول بدست آورد.

حمید رحیمی که تابعیت دوگانه افغانی ـ آلمانی را دارا میباشد برای اولین بار به حیث بوکسر افغانی در مقابل بوکسر آلمانی داخل رینگ بوکس گردیده است. در ابتدائی مسابقه پرچم های هردو کشور به اهتزاز در آمده و سرود ملی هردوکشور پخش گردید. حمید رحیمی در حالیکه در روند هفتم از ناحیه گوش راست جراحت برداشته بود باز هم توانست حریف اش را که ازجمله بوکسران نامدار کشور آلمان در وزن 72 کیلو گرام به شمار میآید ، در روند یازدهم بعد از وارد آوردن ضربات پیهم ناک اوت نماید.
حمید رحیمی قرار است در دیدار بعدی خود به مصاف بوکسر آمریکایی برود این مسابقه قرار است که در شهر کابل برگزار گردد.
علی کاظمی

اشتراک گذاری.

۳ دیدگاه

 1. i didn’t mean pashtun ethnic by calling him afghan, i call afghan regarding to the constitutional law of afghanistan which says:

  “Article 4 [Sovereignty, Ethnic Groups, Citizenship]
  (1) National sovereignty in Afghanistan belongs to the nation that exercises it directly or through its representatives.
  (2) The nation of Afghanistan consists of all individuals who are the citizen of Afghanistan.
  (3) The nation of Afghanistan is comprised of the following ethnic groups: Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbak, Turkman, Baluch, Pashai, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and others.
  (4) The word Afghan applies to every citizen of Afghanistan.”

  any way, i was making a pge for him and used the picture in here. the picture is copyrighted by you or somebody else? because the wiki project deleted the picture due to the copy right issue:
  http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C&diff=prev&oldid=5868584

  they also changed all my “afghanistan” words to “afghani”
  this dumb iranina don’t know that ‘afghani” is our currency and not our citizenship.

پاسخ دهید