جنایت طالبان در قره‌باغ منجر به شهادت و جراحت پنج تن از ساکنان منطقه گلکوه قره‌باغ شده‌است. افراد طالبان عصر روز پنجشنبه یک موتر مسافربری را متوقف کرده و سرنشینان آن را به رگبار بسته‌اند. 
درحالیکه مردم انتظار دارند حکومت در برابر این جنایت ضد بشری واکنش نشان داده و به تعقیب و مجازات جنایتکاران اقدام کند، به فاصله کمتر از بیست و چهار ساعت از جنایت طالبان در قره‌باغ، منابع حکومتی خبر داده‌اند که رئیس جمهور غنی قصد دارد ده‌ها تن از زندانیان گروه طالبان را بطور یکجانبه از بند رها سازد.
واضح است که کوتاهی حکومت در دفاع از شهروندان و بی‌تفاوتی نسبت به چنین فجایعی، مردم را بیش از پیش به حکومت بی‌اعتماد ساخته و این امر می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.
لازم است در پاسخ به جنایت اخیر طالبان در قره‌باغ، حکومت تصمیم رهایی یکجانبه زندانیان این گروه را لغو سازد و به جای آن عملیات تعقیبی در منطقه قره‌باغ به منظور دستگیری و مجازات عاملین جنایت را روی دست گیرد.
جناح های سیاسی و همکاران بین‌المللی افغانستان نیز باید با اتخاذ موضع قاطعانه در برابر این جنایت، به طالبان بفهمانند که دوام آدم‌کشی نمی‌تواند به این گروه در گفتگوهای صلح کمک کند.
جنایاتی از این دست که قربانیان آن به علت وابستگی‌های قومی هدف قرار می‌گیرند، نباید بی اهمیت تلقی شود؛ زیرا می‌تواند خشونت های بیشتر را به همراه داشته باشد.
جامعه منتظر اقدام مسؤلانه حکومت است!
___________________________________

تصویر برگرفته از صفحه آقای علی اکبر زمانی:
یکی از شهدای این رویداد، شعبان رحیمی (سمت چپ) برادر شهید داکتر محسن رحیمی از پیشگامان شهید جنبش روشنایی است.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید