شبکه سراسری مردم هزاره: داوود نورزی، رییس پیشین اداره امور که پس رسوایی صواب‌الدین مخکش مجبور به کناره‌گیری از ریاست اداره امور شد، یک سازمان را تأسیس کرد که نامش «DNA» میباشد. دو نهاد دیگر در زیر مجموعه این نهاد کار می کند که نام یکی از آن ها D4A (دموکراسی برای افغانستان) می باشد. این نهاد از بدو فعالیت تاکنون به صورت مستقیم بر دو موضوع تمرکز کرده است. اول، تعیین، تشخیص، شناسایی و حمایت از ۷۰ نامزد پارلمانی برای راه یافتن آن ها در پارلمان آینده و دوم، مدیریت افکار عمومی به نفع تیم غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. برای تیم غنی بسیار مهم است که در پارلمان آینده اکثریت وکلا از تیم و برنامه های سیاسی غنی به خصوص در بخش مصالحه با طالبان حمایت کنند. برای این کار بسیاری از نامزدان شناسایی یا معرفی شده و پس از مصاحبه تعدادی از آن ها گزینش شده تا برای راه یافتن در پارلمان حمایت شوند.

یک گزارش دقیق می رساند که این نهاد در آخرین ارزیابی اش به این نتیجه رسیده که از غرب کابل بیش از پنج نفر نمی تواند در پارلمان راه یابد. لذا از همین اکنون این نهاد و تیم نزدیک به غنی در صدد این است که افراد خنثا، پرونده دار و غیر سیاسی را از غرب کابل وارد پارلمان کنند. هنوز این تصامیم نهایی نشده است، اما بسیار واضح گفته شده که از دو کاندید حمایت شود. یکی آقای جلیلی و دومی آقای رجب علی اندیشمند. دلیل چنین تصمیمی بسیار مشخص است، هر دو فرد مذکور از پولداران بنام هزاره می باشند که متاسفانه هر دو نه افراد سیاسی اند و نه دیدگاه سیاسی دارند و نه دغدغه مردمی و عدالت خواهانه. حتا آقای اندیشمند به دلیل پرونده مالی اش به یک آدم خنثای سیاسی تبدیل میشود. هر دو کاندید تاکنون از هیچ گونه بذل و بخشش برای تیم غنی و کرزی دریغ نکرده اند. نمونه اش خرید موترهای زرهی برای دفتر بانوی اول و همین طور برای تیم کرزی در زمان ریاست جمهوری اش.

با آنکه تصمیم رای دادن به عهده شماست اما شبکه سراسری مردم هزاره به عنوان یک سازمان مدافع حقوق انسان هزاره از تک تک هزاره ها می‌خواهد با احساس مسئولیت و درنظرداشت آینده خود و‌مردم خویش فقط به شخصیت های چیزفهم، شایسته و متعهد رای دهند.

اشتراک گذاری.

۱ دیدگاه

  1. عبدالحکیم عرفانی در

    دوستا کسی هست که ایمیل آدرس را بفریستد. من منتظر ایمیل آدرسم تشکر.

پاسخ دهید